Informacja o projekcie „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola”

/sites/default/files/projekt_ue_2018-logotypy.jpg
 
Nazwa projektu: „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola”
Numer projektu: RPLD.07.01.02-10-0002/16
Termin realizacji projektu: 30.06.2017 r. - 15.10.2018 r.
W ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola” skierowanego do mieszkańców i przedsiębiorców Zduńskiej Woli, również do uczniów   i ich rodziców, wdrożono 26 usług on-line, w tym m.in.:
•          e - składanie deklaracji podatkowej
•          e - zapłata za opłatę komunalną
•          e - zapłata za użytkowanie wieczyste
•          e - zapłata podatku
•          e - dodatki mieszkaniowe
•          e - koncesje alkoholowe
•          e - zgłaszanie interwencji
•          e - odbiór decyzji
•          e - konsultacje dokumentów prawa lokalnego
•          e - głosowanie na propozycje budżetu obywatelskiego
•          e - składanie wniosków o stypendium
•          informacja o stanie sprawy
•          informacja o tytułach podatkowych i niepodatkowych
oraz
•          e - rekrutacja do przedszkoli i szkół
•          e - dzienniczek ucznia
Dostęp do usług publicznych będzie możliwy 24h godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,                                 z dowolnego miejsca, przy pomocy różnych kanałów komunikacji:
•          aplikacji mobilnej,
•          wtyczek społecznościowych.
 
W ramach projektu Miasto zakupiło również sprzęt komputerowy oraz infrastrukturę przetwarzania danych umożliwiającą wdrożenie ww. aplikacji w Mieście Zduńska Wola.
 
Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1 .2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 2.023.850,00 zł.
 

Data wydarzenia: 
środa, Kwiecień 17, 2019
Rocznik: