Dalsze ograniczenie funkcjonowania przedszkola do 24 maj 2020r.

 

Szanowni Rodzice,
przekazuję Państwu informację MEN dotyczącą dalszego ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkola: "Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty. Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły".
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Ponadto nadmieniam, iż w przypadku otrzymania nowych decyzji MEN - niezwłocznie Państwa zawiadomię.
Z wyrazami szacunku - Beata Wójcik

 

 

Data wydarzenia: 
wtorek, Kwiecień 28, 2020
Rocznik: