Zawieszenie zajęć przedszkola do 12 maja 2020r.

Szanowni Rodzice, 
na mocy Zarządzenia nr 156/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 5 maja 2020r.informuję, że działalność przedszkola została zawieszona od dnia 6 maja br. do dnia 12 maja br. w związku z niemożnością zapewnienia dzieciom higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu w okresie pandemii, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Z dniem 13 maja 2020r. przedszkole wznowi działalność z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych, zgodnych z wytycznymi GIS. Wszyscy Państwo, którzy zgłosili konieczność zapewnienia opieki dzieciom przez przedszkole (podczas zapytania skierowanego przez wychowawców grup), w związku z niemożnością pogodzenia pracy zawodowej z opieką  nad dziećmi, mogą skorzystać z usług przedszkola. Godziny pracy placówki nie uległy zmianie 6:00 -16:30.
Beata Wójcik
/sites/default/files/informacje/zpm_nr_156-20_zaw._zajec_w_pp_podpisane_1.pdf
  

Data wydarzenia: 
poniedziałek, Maj 11, 2020
Rocznik: