Bezpieczne Przedszkole

Nasze przedszkole już czwarty rok będzie realizowało założenia ogólnopolskiego programu edukacyjno - wychowawczego "Bezpieczne Przedszkole", który został objęty honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka. Program główny nacisk kładzie na zdrowie i bezpieczeństwo. W każdym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie najistotniejszą sprawą. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo stanowią wartość o którą troszczą się wspólnie rodzice, nauczyciele a także różnego typu organizacje. Aby właściwie przygotować dziecko do roli pieszego, czy pasażera należy w nim wyzwalać umiejętność współżycia z ludźmi (życzliwość, zrozumienie i poszanowanie potrzeb innych), zdolność kierowania i podporządkowania w zależności od sytuacji, słuchania poleceń, wdrażania do utrzymywania porządku, troszczenia się o słabszych, rozwijania refleksu oraz koncentracji. Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi. Są to główne powody dla których zaangażowaliśmy się w ten program i pracujemy tak, aby nasze dzieci czuły się tu bezpiecznie a Rodzice byli pewni, że zostawiają je w dobrych rękach. 

Więcej szczegółów o programie znajduje się na stronie http://bezpieczneprzedszkole.com/