Czyste powietrze Wokół Nas

  • Nasze przedszkole jak co roku bierze udział w programie edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas" Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  Program ma za zadanie:
  1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

Więcej o programie można przeczytać na stronie https://gis.gov.pl/zdrowie/promocja-zdrowia/profilaktyka-palenia-tytoniu....