Moja rodzina - dzień drugi

Przebieg:
1. Wiersz
Moja rodzina to:
Mama, tata,
siostra, brat,
i Ja.
Pies Azor,
co chodzi po dworze
i czarny kot
co biega po płocie,
i młode drzewa w ogrodzie.
Następnie rodzic prosi dziecko, żeby wymieniło wszystkich członków swojej rodziny. Dziecko mówi kto jest kim i jak ma na Imię.
2. Puzzle – członek rodziny. Gra polega na ułożeniu z puzzli postaci członków rodziny.
https://www.janauczycielka.blog/2020/05/puzzle-rodzina-gra-interaktywna....
3. Konstruowanie gry matematycznej „Rodzinny spacer” – Na kartce rysujemy trasę (dwie linię tworzące drogę), następnie dzielimy je na mniejsze pola, głośno je przy tym licząc. Pierwsze pole to start, ostatni to meta. Przy każdym polu rysujemy okrąg, w którym położymy kolorowe kulki z bibuły bądź papieru, to będą tulipany. Rzucając kostką liczymy ile pól możemy przejść i z każdej pętli
zbieramy „tulipany”, również je licząc. Wygrywa ten członek rodziny, który zbierze najwięcej tulipanów. Zał1
4. Zabawa ruchowa: Pszczółki na łące – Dziecko biega po dywanie z rąk robi skrzydełka. Kiedy rodzic klaśnie w dłonie, dziecko zatrzymuję się, siada po turecku i zbiera nektar z kwiatka. Zabawę powtarzamy kilka razy.
5. Memory – gra interaktywna ćwicząca pamięć.
https://view.genial.ly/5ebdaea3d5c84b0d8fb824ea
6. Znajdź różnice – zał.2i 3
7. Zabawa „Do kogo należy cień” – zał. 4 i 5

wtorek, Maj 19, 2020