ZIMOWE WARSZTATY Z HISTORIĄ W TLE

14.02.2019 r. dzieci uczestniczyły w "Zimowych warsztatach plastycznych z historią w tle",
które zostały zorganizowane przez Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola,
we współpracy z Pracownią Plastyczną Moje Art..
Dzieci wykonały gliniane pocztówki oraz odciski herbu miasta.

czwartek, luty 14, 2019