J – jak jajko - zabawy i aktywności na środę 01.04.2020

J – jak jajko - zabawy i aktywności na środę 01.04.2020

•Opowiadanie historyjki o wildze. Karta pracy, cz. 3, s. 63.
•Wilga - Koloruj online na stronie http://www.supercoloring.com/pl/kropkowanki/wilga-zlota
(znajdziecie tam również wiele innych kolorowanek)
•Czytanie z rodzicem (lub samodzielnie) nazw ptaków z pierwszego rzędu. Odszukanie w drugim i w trzecim rzędzie takich samych wyrazów. Kolorowanie ich tak samo jak tych we wzorze- Karta pracy, cz. 3, s. 68.

J – jak jajko ( dzieci 6 letnie)
Wyodrębnianie wyrazu podstawowego – jajka. Zdjęcia/obrazki jajek ptaków.
Rodzic. pokazuje jajka. Rozbija jedno, omawia z dzieckiem jego budowę. Dziecko oglądają zdjęcia/obrazki jajek różnych ptaków (np.: przepiórki, bociana, strusia).

• Analiza i synteza słuchowa słowa jajka. Dziecko dzieli słowo jajka na sylaby i na głoski. Liczy sylaby i głoski w słowie jajka. Wymienia inne słowa, w których głoska j jest na początku (jagody, jogurt, jodła…), na końcu (kij, maj, tramwaj…) oraz w środku (bajka, fajka, lejek…).

• Budowanie schematu słowa jajka. Białe kartoniki dla dziecka. Dziecko układa tyle kartoników, z ilu głosek składa się słowo; wymawiają głośno głoski, dotykając kartoników.

• Budowanie schematu słowa Jagoda. Białe kartoniki ( prostokąty)dla dziecka. Rodzic wyjaśnia, że pani Jagoda to sąsiadka dziadka i babci Olka i Ady. Na jej stodole od lat mają gniazdo bociany. Pani Jagoda dostarcza też babci kurze jajka, które tak chętnie jedzą Ada i Olek – czy to na miękko, czy to w postaci omletu. − A ty w jakiej postaci lubisz jajka? Dziecko dzieli słowo Jagoda na sylaby, a potem na głoski. Układa z kartoników schemat imienia.

• Budowanie modeli słów: jajka, Jagoda. Czerwone kartoniki i niebieskie kartoniki dla dziecka. Dziecko głośno dzieli słowa: jajka, Jagoda, na głoski. Głoska j jest spółgłoską i oznaczamy ją na niebiesko. Pod schematami słów dzieci zaznaczają miejsca głoski j niebieskimi kartonikami. Czerwonymi kartonikami zaznaczają miejsca samogłosek w słowach: jajka, Jagoda. Pozostałe miejsca zaznaczają na niebiesko – to spółgłoski. Porównują liczbę samogłosek i spółgłosek w słowach: jajka, Jagoda.

• Odkrywanie litery j, J ( Kartoniki z literami). Dziecko Umieszcza litery w odpowiednich miejscach pod modelami słów: jajka, Jagoda. Dzieci przypominają, kiedy używamy wielkiej litery.

• Uzupełnianie wyrazów wcześniej poznanymi literami. Kartoniki z literami: a, k, g, o, d . Dziecko umieszcza pod modelami słów kartoniki z odpowiednimi literami. Odczytuje wyrazy: jajka, Jagoda

•Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 52–55. • Nazywanie zdjęć. • Dzielenie nazw zdjęć na głoski. • Zaznaczanie na niebiesko liter j, J w wyrazach. • Czytanie sylab, wyrazów i tekstu. • Rozwiązywanie krzyżówki. • Czytanie nazw ptaków. Kolorowanie wyrazów – nazw ptaków znanych dzieciom. • Czytanie wyrazów powstałych z połączenia sylab. • Wodzenie palcem po literze j – małej i wielkiej, pisanej. Pisanie liter j, J po śladach, a potem – samodzielnie.

Wiosenne zadania do wykonania ( dzieci 5 letnie)
- Policz jajka
- Wyklej plasteliną lub kuleczkami z bibuły literę j, J.

środa, Kwiecień 1, 2020