JESTEŚMY POLAKAMI - zabawy i aktywności na czwartek 30.04.2020

JESTEŚMY POLAKAMI - zabawy i aktywności na czwartek 30.04.2020

•NAUCZ SIĘ WIERSZA

Czy wiesz, kim jesteś?
− To oczywiste! Co ci jest bliskie?
− Znaki ojczyste.
Ojczyste barwy − biało – czerwone.
Ojczyste godło − orzeł w koronie.
Ojczyste w hymnie − mazurka dźwięki,
no i stolica − miasto syrenki.
I jeszcze Wisła co sobie płynie: raz na wyżynie, raz na równinie
i mija miasta prześliczne takie…
− Już wiesz, kim jesteś? − Jestem Polakiem.

• Wytnij i pokoloruj godło Polski

•QUIZ WIEDZY O POLSCE
Odpowiedz na pytania
- Mój kraj to…….
- Moje miasto to………………..
- Jakie kolory ma flaga Polski?
- Godło Polski to……………..
-Stolica Polski to………………

DOSTAJESZ MEDAL – KOCHAM POLSKĘ

•POLSKA, FLAGA, GODŁO – przetnij puzzle wzdłuż linii, układaj je i czytaj wyrazy

•Zabawa ruchowa Warszawskie gołębie.
Dziecko poruszają się po pokoju , naśladując lot ptaków.
Na sygnał rodzica zatrzymuje się i klaszcze w ręce rytmizując tekst:
Warszawskie gołębie wysoko latają i stolicę Polski z góry podziwiają.

• Flaguś- praca plastyczna , wykonaj Flagusia- wzór w załączniku

ZADANIA DO WYKONANIA

- Karta pracy cz .4, s. 20
- Karta pracy cz . 4 , s. 21

czwartek, Kwiecień 30, 2020