MOTYLE -zabawy i aktywności na wtorek 24.03.2020

MOTYLE - zabawy i aktywności na wtorek 24.03.2020
•Słuchanie wiersza D. Gellner „ Gąsienica- tajemnica”.

Idzie ścieżką gąsienica,
Kolorowa tajemnica.
Krótkich nóżek mnóstwo ma,
Jedną robi pa, pa, pa.

Do widzenia, do widzenia,
Czary-mary, już mnie nie ma.
Nitką się owinę cała
i w kokonie będę spała.

Kokon się na wietrze chwieje,
Niby nic się już nie dzieje.
Gąsienica w środku śpi,
Zatrzasnęła wszystkie drzwi.

Aż tu nagle - patrzcie teraz,
Ktoś kokonu drzwi otwiera,
Macha na nas skrzydełkami,
Kto to jest? - Powiedzcie sami!
• Oglądanie planszy „Cykl rozwojowy motyla”
• Zapoznanie z budową motyla. Rodzic pokazuje zdjęcie/obrazek motyla i omawia jego budowę. Ciało motyla jest zbudowane z trzech części: głowy, tułowia, odwłoka. Na głowie motyl ma parę oczu (złożonych), parę czułków oraz ssący aparat gębowy. Tułów składa się z trzech segmentów, na których znajdują się trzy pary odnóży. Od tułowia odchodzą dwie pary skrzydeł .
• Oglądanie zdjęć/obrazków różnych motyli, słuchanie ich nazw.
• Motyle na łące.
Rodzic opowiada dziecku krótką historyjkę . Na łące rosły 4 kwiatki – żółty, czerwony, różowy i niebieski. Nad łąką latało 10 motyli. ( dziecko rysuje kwiaty i motyle.
Po narysowaniu kwiatów i motyli ,rodzic kontynuuje opowiadanie , dziecko kolorowymi liniami prowadzi odpowiednią liczbę motyli na każdy kwiatek).
4 motyle usiadły na żółtym kwiatku, 3 motyle na czerwonym i 3 na niebieskim. Ile motyli usiądzie na różowym kwiatku?

wtorek, Marzec 24, 2020