NASI RODZICE - zabawy i aktywności na wtorek 19.05.2020r.

NASI RODZICE - zabawy i aktywności na wtorek 19.05.2020r.

• Rodzic czyta dziecku zagadkę o rodzinie (załącznik nr 1):
To z nimi mieszkamy,
bardzo ich kochamy.
Często są zmęczeni,
więc im pomagamy.

• Zabawy słowne - kończenie zdań
Mama i tata to twoi... (rodzice)
Problem to niezwykle łatwy: kim jest dla ciebie tata twojego taty? (dziadek)
Jak nazywamy mamę twojego taty? (babcia)
Zagadka to trudna - ale my odpowiedź znany - kim jest dla mnie mama mojej mamy ? (babcia)

• Dziecko odpowiada na pytania- kim jestem dla: mamy, taty, babci, siostry, dziadka, brata?
• Kończenie zdań.
Moi rodzice są kochani, bo...
Lubię być w domu, bo...
Pomagam rodzicom w...

• 1.Ćwiczenia w porównywaniu wzrostu. Rodzic mierzy wysokość ciała dziecka za pomocą miarki zawieszonej na ścianie i zapisuje w notesie, następnie wpisuje swój wzrost i porównują jak duża jest różnica pomiędzy dzieckiem, a rodzicem (załącznik nr 2).

2. Zapoznanie z przyborami mierzącymi
Oglądanie różnych przyrządów służących do mierzenia: centymetr krawiecki, miarkę metrową (metrówkę), linijkę. Nazywanie ich, określanie, co można mierzyć za ich pomocą i kto z nich korzysta. Np.: termometr – służy do mierzenia temperatury, zegar – do mierzenia czasu, centymetr krawiecki – do mierzenia długości (szerokości) materiału, Waga – do mierzenia masy (potocznie – ciężaru). Rodzic porządkuje i weryfikuje wypowiedzi dziecka (załączniki nr 3 - 8).

3. Odmierzamy długości
Na stole umieszczamy wstążki pocięte na kawałki różnej długości. Zadaniem dziecka jest próba odgadnięcia – za pomocą obserwacji – który ze sznurków jest najdłuższy, a który – najkrótszy. Następnie dziecko porównuje sznurki i sprawdza, czy udzielona odpowiedź jest poprawna.

4.Niższy, równy, wyższy
Ćwiczenie polega na znalezieniu wokół siebie przedmiotu, z którym jest się równym wzrostem. W dalszej kolejności dziecko musi odszukać w otaczającej je przestrzeni elementy, które są od nich wyższe bądź niższe.

• Wykonaj karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady” cz. 4, strona 46, 47.

• Zabawy ruchowe
1.„Słońce i deszcz”
Dziecko biega swobodnie w różnych kierunkach. Na hasło: Słońce! zatrzymuje się i stoi z rękami podniesionymi w górę. Na hasło: Deszcz! przykuca i chowa głowę.
2. „Szukamy słońca” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.
Dziecko w siadzie skrzyżnym, ręce ma uniesione. Skręty tułowia w lewo i w prawo – szukanie słońca na niebie.
3. „Niedźwiadek wygrzewa się na słońcu” – Dziecko chodzi na czworakach, zatrzymuje się i kładzie na plecach. Porusza rękami i nogami
uniesionymi w górę. Na hasło: Słońce schowało się! niedźwiadek idzie dalej.
4. „Bocian chodzi po łące” – zabawa z elementem równowagi.
Chód z wysokim unoszeniem kolan. Co pewien czas dziecko – bocian, zatrzymuje się i staje na jednej nodze, rozkładając szeroko ramiona.
5.„Wąchanie kwiatów” – ćwiczenie oddechowe. Dziecko chodzi swobodnie, co pewien czas pochyla się i wącha pierwsze kwiaty.

• Wykonaj karty pracy (załączniki nr11 - 13).

wtorek, Maj 19, 2020