Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się:

 • gr. I -   wtorki -            8.30 -  8.45,     czwartki -  10.30 - 10.45
 • gr. II -  wtorki -            8.00 -  8.15,     czwartki -  10.45 - 11.00
 • gr. III - wtorki -           12.00 - 12.30,   piątki -      12.00 - 12.30
 • gr. IV - czwartki -       11.00 - 11.30,    piątki -      12.00 - 12.30
 • gr. V -  poniedziałki - 12.30 - 13.00,   piątki -       12.30 - 13.00
 • gr. VI - poniedziałki - 12.30 -  13.00,  czwartki -  12.30  - 13.00

Nauczyciele:

gr. II, III i VI - mgr Aleksandra Orlicka-Kowalczyk

gr. I, IV i V  - mgr Agnieszka Szulc

Wrzesień

Gr. I i II

Tematyka kompleksowa:

Przedszkole – drugi dom

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • uczenie odpowiedzi na pytanie What’s your name? – podanie swojego imienia
 • pokazywanie nazwanych przez nauczyciela emocji – happy, sad
 • rozpoznawanie zabawek: doll, train, teddy, ball
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

Gr. III, IV, V i VI

Tematyka kompleksowa:

 • Przedszkole drugi dom
 • Uliczne sygnały
 • Jesień w lesie

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • reagowanie na proste polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim
 • śpiewanie i rozumienie piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć
 • rozpoznawanie zabawek i nazywanie ich: doll, car, teddy
 • rozumienie określenia stanów: sad, happy i wyrażanie ich
 • przypomnienie nazwy kolorów w języku angielskim: orange, brown, purple
 • reagowanie na proste polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim

 

Październik

Gr. I, II, VI

Tematyka kompleksowa:

 • Kolory
 • Pogoda
 • Jesienne akcesoria
 • Podsumowanie

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • poznanie kolorów: blue, red, white, black, brown, yellow, purple, orange
 • poznanie słów związanych z pogodą: sunny, windy, raining, snowing, stormy
 • poznanie słów związanych z jesiennymi akcesoriami: umbrella, scarf, sunglasses, coat, clouds
 • utrwalenie poznanych słów w grach    i zabawach    muzyczno-ruchowych
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem.

Gr. III, IV, V

Tematyka kompleksowa:

 • Jesień w sadzie
 • Jesień na działce
 • Nasze rodziny
 • Nasi domowi ulubieńcy

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • reagowanie na proste polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim
 • śpiewanie i rozumienie piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć
 • poznanie nazw warzyw i owoców: plum • apple • pear • carrot • onion • tomato
 • poznanie słownictwa związanego z rodziną: Mummy, Daddy. • I love you. • Kiss me. • Hug me
 • poznanie słownictwa związanego ze zwierzętami domowymi : dogs, cats • eat • drink • walk • run • jump • sleep
 • reagowanie na proste polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim.

 

Listopad

Gr. I, II i VI

Listopad/tydzień 1.

 

Transport

• poznaje nazwy środków transportu;

• poznaje czynności, które wykonuje się w trakcie jazdy poszczególnymi środkami transportu;

 • bawi się przy piosence „The wheels on the bus”;

•  potrafi wskazać odpowiednie pojazdy na obrazku;

Listopad/tydzień 2.

 

Emocje

• wymienia nazwy emocji;

• bawi się przy piosence „If you’re happy”;

• pokazuje i nazywa wybrane emocje;

• odpowiada na proste pytania nauczyciela;

Listopad/tydzień 3.

 

Części ciała

• śpiewa piosenki „My teddy bear has…”, „Head and shoulders”;

• poznaje nowe nazwy części ciała;

• wykonuje polecenia nauczyciela;

 

Listopad/tydzień 4.

 

Powtórzenie

• bierze udział w zabawach ruchowych utrwalających słownictwo;

 • śpiewa piosenki utrwalające słownictwo;

 

 

Gr. III, IV, V

Listopad/tydzień 1.

 

DOMY I DOMKI

• poznaje nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;

• poznaje czynności, które można wykonywać w różnych pomieszczeniach w domu;

• rozumie treść dialogu
z kontekstu;

• potrafi wskazać odpowiednie pomieszczenia na obrazku;

uczy się śpiewać piosenkę In My House Song;

Listopad/tydzień 2.

 

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

• wymienia nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;

• pamięta słowa oznaczające czynności, które można wykonywać w różnych pomieszczeniach w domu;

• śpiewa piosenkę In My House Song;

• uczy się angielskich nazw urządzeń elektrycznych oraz mebli;

• poznaje znaczenie czasowników: turn on, turn off;

• odpowiada na proste pytania nauczyciela;

Listopad/tydzień 3.

 

A DESZCZ PADA

I PADA…

• poznaje nowe nazwy zabaw i utrwala wcześniej poznane;

• słucha historyjki i ją rozumie;

• wykonuje polecenia nauczyciela;

• odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanej historyjki;

 • utrwala znajomość liczebników od 1 do 6;

• utrwala znajomość zwrotu grzecznościowego Can I have the… please?;

 

Listopad/tydzień 4.

 

ZDROWIE NASZYM SKARBEM

• pamięta nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;

• pamięta słowa oznaczające czynności, które można wykonywać w różnych pomieszczeniach w domu;

• uczy się śpiewać piosenkę In My House Song;

Grudzień

gr. III, IV i V

 

Grudzień/tydzień 1.

 

CO ROBIĆ W TAKI SMUTNY CZAS?/ STARS ON THE CHRISTMAS TREE

• utrwala znajomość nazw części garderoby i części ciała;

• poznaje nowe słowa związane ze świętami Bożego Narodzenia i zabawami na śniegu;

• odpowiada na proste pytania dotyczące ilustracji;

• słucha historyjki i rozumie jej treść;

• śpiewa piosenkę The Winter Night Song;

Hello! • Would you like to play a game? • Clap your hands three times. •Turn around. • Like this! • Ready, steady... go! • Look! • Listen!

hat • scarf • coat • gloves • head • neck • tummy • hands • snowman • gift • robot • snowball • book • star • It’s cold.

Grudzień/tydzień 2.

 

NADESZŁA ZIMA/ WINTER FUN

• potrafi wymienić poznane nazwy części garderoby i części ciała;

• utrwala słownictwo związane z zimą i świętami Bożego Narodzenia;

• utrwala znajomość liczebników od 1 do 7;

• rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela;

Would you like to play...? • What’s in the Magic Box today? • How many... are there? • Help me to count. • Make groups. • What’s in the labirynth?

hat • scarf • coat • gloves • head • neck • tummy • hands • snowman • gift • robot • book • snowball • star • It’s cold.

Grudzień/tydzień 2.

 

NADESZŁA ZIMA/

WINTER MAGIC

• używa nazw poznanych części garderoby i części ciała;

• używa słownictwa związanego z zimą i świętami Bożego Narodzenia;

• recytuje wiersz i wykonuje opisane w nim czynności;

• śpiewa piosenkę i wykonuje opisane w niej czynności;

• poprawnie odpowiada na pytania dotyczące historyjki;

What’s in the box? • Out with the bag! • It’s too heavy! • Can you help me? • What’s in the bag? • You must guess! • Sit down. • Stand up. • Magic

box! • One… two… three…four… FIVE! • Look! • Listen! • Show! •OK, sit like this. • Close your eyes!

hat • scarf • coat • gloves • head • neck • tummy • hands • snowman • gift • robot • book • snowball • star • It’s cold

Grudzień/tydzień 3.

 

ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ/

CHRISTMAS MAGIC

• potrafi zaśpiewać piosenkę zimową i wykonać czynności
w niej opisane;

• stosuje słownictwo tematyczne w kontekście;

• poprawnie odpowiada na pytania nauczyciela;

• wykonuje polecenia nauczyciela;

• liczy od 1 do 7;

What a mess! • Our toys are all over the room! • Can you help me to clean up? • Can you show me...?

hat • scarf • coat • gloves • head • neck • tummy • hands • snowman • gift

• robot • book • snowball • star • It’s cold

Grudzień/tydzień 4

 

ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ/

CHRISTMAS MAGIC

• utrwala materiał z całego miesiąca;

• odpowiada na pytania quizu;

• śpiewa zimową piosenkę;

• utrwala znajomość słów oznaczających czynności;

Listen and answer the questions! • There’s a special surprise... • Put the stars on your Christmas trees! • Let’s decorate our Christmas trees!

hat • scarf • coat • gloves • head • neck • tummy • hands •snowman • gift • robot • book • snowball • star • It’s cold.

Grudzień/tydzień 5

REVISION/Powtórzenie

 

 

 

 

gr. I, II i VI

 

Miesiąc

Temat

Cele

Słownictwo

Grudzień/tydzień 1.

 

Winter time – nadchodzi zima

·       osłuchanie z piosenką „Little snowflake” SSS

·       poznanie słownictwa związanego z zimą

·       rozumie niektóre polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje

·       snow, cold, snowflake, snowman, sky

Grudzień/tydzień 2.

 

Toys – zabawki

·       osłuchanie z piosenką „Toys under the Christmas tree” – Nursery Rhymes

·       wskazywanie właściwej zabawki

·       drum, train, doll

Grudzień/tydzień 3.

 

Merry Christmas – już wkrótce święta

·       osłuchanie z piosenką „We wish you a Merry Christmas” – Pinkfong

·       poznanie słownictwa świątecznego

·       Santa Claus, elf, reindeer, christmas tree, gift

Grudzień/tydzień 4.

 

Merry Christmas – już wkrótce święta

·       uczestniczenie w zabawach mających na celu utrwalenie bożonarodzeniowego słownictwa

·       zabawy przy piosence „Santa shark” – SSS

·       Santa, reindeer, elf, toys, sleight

Grudzień/tydzień 5.

Revision

·  branie udziału w zabawach ruchowych utrwalających słownictwo;

·  śpiewanie piosenek utrwalających słownictwo;