Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się:

 • gr. III - poniedziałekj - 12.00 - 12.30, środa 12.30 - 13.00
 • gr. IV - poniedziałek - 12.00 - 12.30, środa 12.30 - 13.00
 • gr. V - poniedziałek -  08.00 - 08.30, piątek 08.00 - 08.30
 • gr. VI - poniedziałek - 13.00 - 13.30, wtorek 12.00 - 12.30

Nauczyciel: mgr Aleksandra Orlicka-Kowalczyk

 

Wrzesień - gr. III i VI

Tematyka kompleksowa:

 1. What colour is your nose?

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 1. Poznanie zasad panujących na zajęciach językowych i ich przestrzeganie. Doskonalenie umiejętności umożliwiających uczestnictwo w zabawach grupowych i indywidualnych.
 2. Zgodna współpraca z innymi dziećmi i przestrzeganie ustalonych reguł.
 3. Poznanie nowego słownictwa: colours – yellow, red, blue;eyes; ears; nose; mouth, hair.

Piosenki: "I see something blue/pink" - colors song od SSS; "Hello, hello! Can you clap your hands?" od SSS; "Bye bye goodbye" - od SSS

 

gr. IV i V

Tematyka kompleksowa:

 1. What colour is it?

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 1. Wzmacnianie swojego poczucia pewności siebie w roli uczestnika zajęć językowych.
 2. Poznanie zasad panujących na zajęciach językowych i ich przestrzeganie.
 3. Poznawanie rymowanek i piosenek , którym towarzyszy prezentacja rekwizytów, kart obrazkowych  lub ilustracji ruchowej.
 4. Poznanie zwrotów powitalnych i pożegnalnych oraz stosowanie ich.
 5. Poznanie poleceń nauczyciela, np.: Sit down in a circle, Stand up, Come here.
 6. Nazywanie kolorów widocznych na ilustracjach.

Piosenki: "I see something blue/pink" - colors song od SSS; "Hello, hello! Can you clap your hands?" od SSS; "Bye bye goodbye" - od SSS

 

Październik - gr. III i VI

Tematyka kompleksowa:

 1. “Dee-doo-damm!” – poznajemy słownictwo związane z jedzeniem  

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • poznanie słownictwa związanego z żywnością i jedzeniem – apples; lemons; peppers; cheese; picnic; picnic basket; Yummy, yum!; Yucky!; Yes, yes, please!;
 • wskazywanie odpowiednich artykułów spożywczych i nazywanie ich;
 • reagowanie na proste polecenia nauczyciela.

Piosenki: "Do you like broccoli ice cream?"  od SSS

 

gr. IV i V

Tematyka kompleksowa:

 1.   „Planet of shapes” – poznajemy kształty

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • zapoznanie z nazwami figur geometrycznych;
 • poszerzanie zakresu leksykalnego o znajomość słownictwa związanego z kosmosem;
 • przypomnienie wybranych kolorów;
 • utrwalanie i poszerzanie słownictwa w – circle; triangle; square; star; lift; telescope; space rocket; space robot; red; yellow; blue; pink; purple w zabawach rytmicznych, muzycznych i ruchowych.

Piosenki: "The shapes song" 1 i 2 - od SSS

 

Listopad - gr. III i VI

Tematyka kompleksowa:

 1. “What's the weather like?”poznajemy słownictwo związane z pogodą

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • poznanie słownictwa związanego z pogodą – It’s sunny!; It’s windy!; It’s raining!; Let’s go out!; It’s a sunny (windy /rainy) day! Splash!;
 • poznanie nazw akcesoriów – sunglasses; scarf; umbrella;
 • używanie poznanego słownictwa do opisu aktualnej pogody;
 • właściwe reagowanie na polecenia nauczyciela.

Piosenki na YT: "How's the weather?" z SSS; "Rain rain go away" od SSS

gr. IV i V

Tematyka kompleksowa:

 1. „Planet of sport” – poznajemy słownictwo wiązane ze sportem

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • poznanie słownictwa związanego ze sportem: swimming; playing; jumping; skiing; skipping rope; swimsuit; football; skis;
 • poznanie słownictwa związanego z pogodą: It’s hot and sunny; It’s cloudy; It’s foggy; It’s snowing;
 • przypomnienie nazw kolorów: orange; green; brown; white; black;
 • reagowanie na polecenia nauczyciela.

Piosenka na YT:  "Walking walking" od SSS

Grudzień - gr. III i VI

Tematyka kompleksowa:

 1. “Magic, magic,1, 2, 3!” – poznajemy nazwy zabawek.
 2. Merry Christmas!” – nadszedł czas Świąt.

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • poznanie słownictwa związanego zabawkami – doll; ball; plane; train; yo-yo;
 • poznanie nazw kolorów – green, yellow; red; blue; green; orange; brown;
 • poznanie słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia – Santa Claus, elf, reindeer, christmas tree, gift, sleigh;
 • właściwe reagowanie na polecenia nauczyciela.

Piosenki z YT: My Toys song - English for Children Nursery Rhymes Songs, Toy word songs - Pinkfong,  S-A-N-T-A  z SSS, Reindeer Pokey - The Kiboomers, Santa Shark od SSS, hello, Reindeer od SSS

gr. IV i V

Tematyka kompleksowa:

 1. "Planet of clothes” – poznajemy nazwy ubrań.
 2. "Merry Christmas!” – nadszedł czas Świąt.

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • poznanie słownictwa związanego z ubraniami – T‑shirt; shorts; dress; jacket; shoes; trousers; hat; socks;
 • poznanie słownictwa związanego z pogodą – It’s freezing, hot and sunny, foggy, cloudy, snowing;
 • poznanie słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia – Santa Claus, elf, reindeer, christmas tree, gift, sleigh;
 • właściwe reagowanie na polecenia nauczyciela.

 

Piosenki z YT: Put on your shoes od SSS, Let's get dressed - The Kiboomers, S-A-N-T-A  z SSS, Reindeer Pokey - The Kiboomers, Santa Shark od SSS, hello, Reindeer od SSS

 

Styczeń - gr. III i VI

 

Tematyka kompleksowa:

 1. “Magic, magic,1, 2, 3!” – poznajemy nazwy zabawek.
 2. „Max is cold!” – poznajemy nazwy ubrań.

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • poznanie słownictwa związanego zabawkami – doll; ball; plane; train; yo-yo;
 • poznanie nazw kolorów – green, yellow; red; blue; green; orange; brown;
 • poznawanie nazw ubrań - hat; jumper; coat; boots; scarf;
 • właściwe reagowanie na polecenia nauczyciela.

            gr. IV i V

 

Tematyka kompleksowa:

 1. „Planet of clothes” – poznajemy nazwy ubrań.
 2. Planet of food” – poznajemy nazwy produktów spożywczych.

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • poznanie słownictwa związanego z ubraniami – T‑shirt; shorts; dress; jacket; shoes; trousers; hat; socks;
 • poznanie słownictwa związanego z jedzeniem – pizza; box; broccoli; tomatoes; pineapple; ham; cheese; I’m hungry!;
 • właściwe reagowanie na polecenia nauczyciela.

Luty - gr. III i VI

Tematyka kompleksowa:

 1. „Max is cold!” – poznajemy nazwy ubrań.
 2. „Clap, clap! Pat, pat!” – poznajemy części ciała.

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • utrwalanie nazw ubrań - hat; jumper; coat; boots; scarf;
 • poszerzenie słownictwa związanego nazwami części ciała – head; hands; tummy; legs; toes; nose, eyes, ears, mouth, hair;
 • właściwe reagowanie na polecenia nauczyciela.

Piosenki na YT: "Put on your shoes", "Winter clothing song", "One little finger", "Hello my body"

           gr. IV i V  

Tematyka kompleksowa:

 1.  „Planet of food” – poznajemy nazwy produktów spożywczych.
 2. Planet of good  health” – poznajemy części ciała.

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • utrwalenie słownictwa związanego z jedzeniem – pizza; box; broccoli; tomatoes; pineapple; ham; cheese; I’m hungry!;
 • poznanie części ciała – head; tummy; arms;  hands; legs; feet;
 • poznanie prostych poleceń – Nod your head; Pat your tummy!; Stretch your arms! Clap your hands; Bend your legs! Stamp your feet;
 • właściwe reagowanie na polecenia nauczyciela.

Piosenki na YT: "Do you like broccoli?", "Let's make a pizza", "One little finger", "Head, shoulders..."

 

Marzec - gr. III i VI

Tematyka kompleksowa:

 1. „Clap, clap! Pat, pat!” – utrwalamy nazwy części ciała.
 2. „Clean or dirty?” – poznajemy nazwy zwierząt na wsi.
   

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • utrwalanie i poszerzenie słownictwa związanego nazwami części ciała – tail; head; hands; tummy; legs; toes;  nose; eyes; ears; mouth; hair;
 • poznanie nazw zwierząt żyjących na wsi – bunny; duck; cat; dog; pig;
 • poznanie nazw czynności wykonywanych przez zwierzęta – climb; swim; hop; roll;
 • poznanie znaczenia słów przeciwstawnych – clean i dirty;
 • właściwe reagowanie na polecenia nauczyciela.

Piosenki na YT: One little finger od SSS,  Hokey Pokey- Nursery Song, Clap your hands - Kiboomers, Shake and move-Patty Shukla, Head shoulders knees & toes -SSS, Farm animals song -ELF learning, The animals on the farm -SSS, Five little ducks- SSS

           gr. IV i V

Tematyka kompleksowa:

 1. Planet of good  health” – poznajemy części ciała. 
 2. „Planet of Wild Animals” – poznanie dzikich zwierząt.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • utrwalanie nazw części ciała – head; tummy; arms;  hands; legs; feet;
 • utrwalenie prostych poleceń – Nod your head; Pat your tummy; Stretch your arms; Clap your hands; Bend your legs; Stamp your feet;
 • poznanie nazw czynności prozdrowotnych - I sleep a lot/brush my teeth /eat broccoli /play sports /go for a walk / smile every day; It is healthy!
 • poznanie nazw dzikich zwierząt – lion; parrot; monkey; kangaroo;
 • poznanie nazw części ciała wybranych zwierząt – eyes; teeth; wings; tail; arms; feet;
 • właściwe reagowanie na polecenia nauczyciela.

Piosenki na YT: One little finger od SSS,  Hokey Pokey- Nursery Song, Clap your hands - Kiboomers, Shake and move-Patty Shukla, Head shoulders knees & toes -SSS, Let's go to the zoo - SSS, Five little monkeys - Children nursery rhyme

 

Kwiecień  2019

Tematyka kompleksowa - gr. III i VI:

 „Clean or dirty?” – utrwalamy nazwy zwierząt na wsi.

„Easter” – poznajemy słownictwo związane z Wielkanocą.

„Say cheese!” – poznajemy nazwy członków rodziny.

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • poznanie nazw zwierząt żyjących na wsi – bunny; duck; cat; dog; pig;
 • przeliczanie w zakresie 6;
 • utrwalanie nazw czynności wykonywanych przez zwierzęta – climb; swim; hop; roll;
 • poznanie słownictwa związanego z Wielkanocą: Easter Bunny; Easter egg; chocolate;
 • poznanie nazw członków rodziny: mummy; daddy; baby; sister; brother; family;
 • właściwe reagowanie na polecenia nauczyciela.

Ze względu na strajk część zajęć została przełożona na maj.

 

Kwiecień 2019

Tematyka kompleksowa - gr. IV i V:

„Planet of Wild Animals” – poznanie dzikich zwierząt.

„Easter” – poznajemy słownictwo związane z Wielkanocą.

„Planet of gardening” – poznajemy słownictwo związane z wiosennymi pracami w ogródku.

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • poznanie nazw dzikich zwierząt – lion; parrot; monkey; kangaroo;
 • poznanie nazw części ciała wybranych zwierząt – eyes; teeth; wings; tail; arms; feet;
 • poznanie słownictwa związanego z Wielkanocą: Easter Bunny; Easter egg; chocolate;
 • poznanie słownictwa związanego z wiosennymi pracami w ogródku: garden; digging holes; planting seeds; watering seeds; picking flowers;
 • właściwe reagowanie na polecenia nauczyciela.

Ze względu na strajk część zajęć została przełożona na maj.

 

Maj  2019

Tematyka kompleksowa - gr. III i VI:

 „Clean or dirty?” – utrwalamy nazwy zwierząt na wsi.

 „Say cheese!” – poznajemy nazwy członków rodziny.

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • poznanie nazw zwierząt żyjących na wsi – bunny; duck; cat; dog; pig;
 • przeliczanie w zakresie 6;
 • utrwalanie nazw czynności wykonywanych przez zwierzęta – climb; swim; hop; roll;
 • poznanie nazw członków rodziny: mummy; daddy; baby; sister; brother; family;
 • właściwe reagowanie na polecenia nauczyciela.

Piosenki na YT: Farm Animals Song - ELF Learning; The Animals On The Farm - SSS

 

Maj 2019

Tematyka kompleksowa - gr. IV i V :

„Planet of Wild Animals” – poznanie dzikich zwierząt.

„Planet of gardening” – poznajemy słownictwo związane z wiosennymi pracami w ogródku.

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • poznanie nazw dzikich zwierząt – lion; parrot; monkey; kangaroo;
 • poznanie nazw części ciała wybranych zwierząt – eyes; teeth; wings; tail; arms; feet;
 • poznanie słownictwa związanego z wiosennymi pracami w ogródku: garden; digging holes; planting seeds; watering seeds; picking flowers;
 • właściwe reagowanie na polecenia nauczyciela.

Piosenki na YT: Let's Go To The Zoo - SSS, Jungle Animals Song - The Kiboomers

 

Czerwiec 2019

Gr. III, IV, V i VI

Tematyka kompleksowa:

Tematy:

,, Vehicles” – poznajemy pojazdy

„Summer holidays” – poznajemy słownictwo związane z latem

 

Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:

 • powtarzanie prostych poleceń oraz reagowanie na nie odpowiednimi gestami i ruchami,
 • powtarzanie słów i wyrażeń wypowiadanych przez nauczyciela,
 • poznanie krótkiej historyjki obrazkowej,
 • nazywanie  po angielsku  wybranych  środków transportu,
 • rozróżnianie przymiotników fast, slow, big i small,
 • rozpoznawanie  na obrazkach różnych  pojazdów,
 • rozpoznawanie wybranego słownictwa związanego z latem,
 • poznane słownictwo: bicycle, car, bus, train, vehicles, plane, boat, sea, beach, swimsuit, ice-cream, sand, sand, castle, ice cream, beach towel, bucket, spade, suntan .