Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się:

 • gr. I -   poniedziałki -   9.30 -  9.45,     czwartki -   9.30 - 9.45
 • gr. II -  wtorki -            8.00 -  8.15,     czwartki - 10.45 - 11.00
 • gr. III - wtorki -            9.30 - 10.00,    czwartki -    9.30 - 10.00
 • gr. IV - czwartki -       11.00 - 11.30,    piątki -      12.00 - 12.30
 • gr. V -  poniedziałki - 11.00 - 11.30,    środy -     12.30 - 13.00
 • gr. VI - wtorki -            9.15 -  9.30,     piątki -     12.30 - 12.45

Nauczyciele:

gr. I, II i V - mgr Aleksandra Orlicka-Kowalczyk

gr. III, IV i VI - mgr Agnieszka Szulc

 

Wrzesień

3-latki

Tematyka kompleksowa:

Welcome to Boo’s world! – poznajemy bohaterów kursu i ich emocje

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • zapoznanie z nazwami bohaterów kursu – Max, Lilly, Boo;
 • uczenie odpowiedzi na pytanie What’s your name? – podanie swojego imienia;
 • pokazywanie nazwanych przez nauczyciela emocji – happy, sad;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

4-latki

Tematyka kompleksowa:

Welcome to Boo’s world! – poznajemy bohaterów kursu i ich emocje

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • zapoznanie z nazwami bohaterów kursu – Max, Lilly, Boo;
 • uczenie odpowiedzi na pytanie What’s your name? – podanie swojego imienia
 • nazywanie pokazanych przez nauczyciela i określanie swoich emocji – happy, angry, scared, sleepy;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

5-latki

Tematyka kompleksowa:

Welcome to Boo’s world! – poznajemy bohaterów kursu i ich emocje

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • zapoznanie z nazwami bohaterów kursu – Max, Lilly, Boo;
 • uczenie odpowiedzi na pytanie What’s your name?I’m…….
 • nazywanie pokazanych przez nauczyciela i określanie swoich emocji - happy, angry, scared, sleepy;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

6-latki

Tematyka kompleksowa:

Welcome to Boo’s world! – poznajemy pomieszczenia w domu

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • zapoznanie z nazwami pomieszczeń w domu – bedroom, bathroom, attic, dining room, kitchen; windows; door; roof; chimney; house;
 • poznanie czynności wykonywanych w domu – sleep, brush my teeth, eat, play hide and seek; cook;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • przypomnienie bohaterów kursu;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

 

Październik

3-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of shapes – poznajemy kształty i kolory.

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie figury geometrycznej – koło,
 • poznanie kolorów – niebieski i czerwony,
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

4-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of shapes – poznajemy kształty i kolory.

Zadania wychowawczo - dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie figury geometrycznej – koło,
 • poznanie kolorów – niebieski, czerwony, żółty, fioletowy,
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

5-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of shapes – poznajemy kształty i kolory.

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie kształtów – koło, kwadrat, serce,
 • poznanie kolorów – niebieski, czerwony, żółty, fioletowy, różowy, pomarańczowy, brązowy, zielony,
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

6-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of shapes – poznajemy kształty i kolory.

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie kształtów – koło, kwadrat, serce, trójkąt, prostokąt, owal, gwiazda,
 • poznanie kolorów – niebieski, czerwony, żółty, fioletowy, różowy, pomarańczowy, brązowy, zielony,
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

Listopad

3-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of sport – poznajemy aktywności ruchowe

Planet of weather – poznajemy elementy pogody

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie aktywności ruchowych – spanie, chodzenie,
 • poznajemy elementy pogody – sun, rain,
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

4-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of sport – poznajemy aktywności ruchowe

Planet of weather – poznajemy elementy pogody

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie aktywności ruchowych – spanie, chodzenie, bieganie, pływanie,
 • poznajemy elementy pogody - sun, rain, snow, cloud,
 • wskazywanie na ilustracji wybranej pogody
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

5-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of sport – poznajemy aktywności ruchowe

Planet of weather – poznajemy elementy pogody

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie aktywności ruchowych – spanie, chodzenie, bieganie, pływanie,
 • poznajemy elementy pogody - sun, rain, snow, cloud,
 • wskazywanie na ilustracji wybranej pogody
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

6-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of sport – poznajemy aktywności ruchowe

Planet of weather – poznajemy elementy pogody

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie aktywności ruchowych – sleeping, walking, running, swimming, dancing, hopping, skipping, twirling;
 • pokazywanie wybranych przez nauczyciela czynności;
 • utrwalanie słownictwa związanego z pogodą – sunny, rainy, cloudly, snowy;
 • określanie aktualnej pogody;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

Grudzień

3-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of clothes  – poznajemy nazwy ubrań

Merry Christmas – nadszedł czas Świąt

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie elementów ubrania: hat, socks;
 • poznanie słów związanych z Bożym Narodzeniem: reindeer, snowman, Santa;
 • wskazywanie na ilustracji wybranych elementów;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

4-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of clothes  – poznajemy nazwy ubrań

Merry Christmas – nadszedł czas Świąt

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie elementów ubrania: hat, socks;
 • poznanie słów związanych z Bożym Narodzeniem: reindeer, snowman, Santa;
 • wskazywanie na ilustracji wybranych elementów;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

5-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of clothes  – poznajemy nazwy ubrań

Merry Christmas – nadszedł czas Świąt

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie części garderoby: shoes, jacket, scarf, hat; put on;
 • nazywanie wskazanego elementu stroju;
 • zakładanie wybranej części garderoby;
 • poznanie słów: reindeer, showman, Santa, presents, Christmas tree, Merry Christmas;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

6-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of clothes  – poznajemy nazwy ubrań

Merry Christmas – nadszedł czas Świąt

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie części garderoby: shoes, jacket, scarf, hat; put on;
 • podawaine i nazywanie wskazanych przez nauczyciela elementów garderoby;
 • poznanie słów związanych ze Świętami: reindeer, showman, Santa, presents, sleight, Christmas tree, toys, elf, jingle bells, Merry Christmas;
 • podejmowanie próby śpiewania piosenki;
 • rozpoznawanie na ilustracji świątecznej wymienianych przez nauczyciela elementów;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

Styczeń

3-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of clothes  – poznajemy nazwy ubrań

Planet of food – poznajemy nazwy owoców

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie elementów ubrania: shoes, jacket, szarf, hat;
 • wskazywanie wybranych elementów stroju;
 • poznawanie nazw owoców: banana, orange, grapes;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

4-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of clothes  – poznajemy nazwy ubrań

Planet of food – poznajemy nazwy owoców

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie elementów ubrania: shoes, jacket, szarf, hat;
 • wskazywanie wybranych elementów stroju;
 • poznawanie nazw owoców: banana, orange, grapes;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

5-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of clothes  – poznajemy nazwy ubrań

Planet of food – poznajemy nazwy artykułów spożywczych

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • utrwalanie poznanych części garderoby: shoes, jacket, scarf, hat;
 • poznawanie nowych części stroju: socks, pants, shirt, coat;
 • nazywanie wskazanych elementów stroju;
 • zakładanie nazwanej przez nauczyciela część garderoby;
 • poznanie nazw produktów spożywczych: pizza, broccoli, tomatoes, banana, orange, grapes;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

6-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of clothes  – poznajemy nazwy ubrań

Planet of food – poznajemy nazwy artykułów spożywczych

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • utrwalanie poznanych części garderoby: shoes, jacket, scarf, hat;
 • poznawanie nowych części stroju: socks, pants, shirt, coat, trousers, dress;
 • nazywanie wskazanych elementów stroju;
 • zakładanie nazwanej przez nauczyciela część garderoby;
 • poznanie nazw produktów spożywczych: pizza, broccoli, tomatoes, banana, orange, grapes;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

Piosenki, które można znaleźć na YT wykorzystywane podczas zajęć: "Put on your shoes"  - Super Simple Song, “Fruit juice” – Pinkfong - dzieci młodsze; 

“Put on your shoes” – SSS, „Lets’s Get dress” – The Kiboomers, “Do you like broccoli ice cream?” – SSS, “Fruit juice” – Pinkfong - dzieci starsze.