Język angielski

Drodzy rodzice dzieci z gr. IV i V - jeżeli mają Państwo pytania odnośnie kart pracy - na czym polega ich wykonanie - bardzo proszę o kontakt mailowy w poniedziałki w godzinach 8-13, w środy w godzinach 12.30 - 15.00 lub piątki w godzinach 8-12.

Mój adres mailowy - aleksandra.orlicka-kowalczyk@pp3.zdunskawola.pl

Kontrolki okna

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się:

 • gr. I -   poniedziałki -   9.30 -  9.45,     czwartki -   9.30 - 9.45
 • gr. II -  wtorki -            8.00 -  8.15,     czwartki - 10.45 - 11.00
 • gr. III - wtorki -            9.30 - 10.00,    czwartki -    9.30 - 10.00
 • gr. IV - czwartki -       11.00 - 11.30,    piątki -      12.00 - 12.30
 • gr. V -  poniedziałki - 11.00 - 11.30,    środy -     12.30 - 13.00
 • gr. VI - wtorki -            9.15 -  9.30,     piątki -     12.30 - 12.45

Nauczyciele:

gr. I, II i V - mgr Aleksandra Orlicka-Kowalczyk

gr. III, IV i VI - mgr Agnieszka Szulc

 

Wrzesień

3-latki

Tematyka kompleksowa:

Welcome to Boo’s world! – poznajemy bohaterów kursu i ich emocje

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • zapoznanie z nazwami bohaterów kursu – Max, Lilly, Boo;
 • uczenie odpowiedzi na pytanie What’s your name? – podanie swojego imienia;
 • pokazywanie nazwanych przez nauczyciela emocji – happy, sad;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

4-latki

Tematyka kompleksowa:

Welcome to Boo’s world! – poznajemy bohaterów kursu i ich emocje

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • zapoznanie z nazwami bohaterów kursu – Max, Lilly, Boo;
 • uczenie odpowiedzi na pytanie What’s your name? – podanie swojego imienia
 • nazywanie pokazanych przez nauczyciela i określanie swoich emocji – happy, angry, scared, sleepy;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

5-latki

Tematyka kompleksowa:

Welcome to Boo’s world! – poznajemy bohaterów kursu i ich emocje

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • zapoznanie z nazwami bohaterów kursu – Max, Lilly, Boo;
 • uczenie odpowiedzi na pytanie What’s your name?I’m…….
 • nazywanie pokazanych przez nauczyciela i określanie swoich emocji - happy, angry, scared, sleepy;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

6-latki

Tematyka kompleksowa:

Welcome to Boo’s world! – poznajemy pomieszczenia w domu

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • zapoznanie z nazwami pomieszczeń w domu – bedroom, bathroom, attic, dining room, kitchen; windows; door; roof; chimney; house;
 • poznanie czynności wykonywanych w domu – sleep, brush my teeth, eat, play hide and seek; cook;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • przypomnienie bohaterów kursu;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

 

Październik

3-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of shapes – poznajemy kształty i kolory.

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie figury geometrycznej – koło,
 • poznanie kolorów – niebieski i czerwony,
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

4-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of shapes – poznajemy kształty i kolory.

Zadania wychowawczo - dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie figury geometrycznej – koło,
 • poznanie kolorów – niebieski, czerwony, żółty, fioletowy,
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

5-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of shapes – poznajemy kształty i kolory.

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie kształtów – koło, kwadrat, serce,
 • poznanie kolorów – niebieski, czerwony, żółty, fioletowy, różowy, pomarańczowy, brązowy, zielony,
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

6-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of shapes – poznajemy kształty i kolory.

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie kształtów – koło, kwadrat, serce, trójkąt, prostokąt, owal, gwiazda,
 • poznanie kolorów – niebieski, czerwony, żółty, fioletowy, różowy, pomarańczowy, brązowy, zielony,
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

Listopad

3-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of sport – poznajemy aktywności ruchowe

Planet of weather – poznajemy elementy pogody

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie aktywności ruchowych – spanie, chodzenie,
 • poznajemy elementy pogody – sun, rain,
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

4-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of sport – poznajemy aktywności ruchowe

Planet of weather – poznajemy elementy pogody

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie aktywności ruchowych – spanie, chodzenie, bieganie, pływanie,
 • poznajemy elementy pogody - sun, rain, snow, cloud,
 • wskazywanie na ilustracji wybranej pogody
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

5-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of sport – poznajemy aktywności ruchowe

Planet of weather – poznajemy elementy pogody

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie aktywności ruchowych – spanie, chodzenie, bieganie, pływanie,
 • poznajemy elementy pogody - sun, rain, snow, cloud,
 • wskazywanie na ilustracji wybranej pogody
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

6-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of sport – poznajemy aktywności ruchowe

Planet of weather – poznajemy elementy pogody

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie aktywności ruchowych – sleeping, walking, running, swimming, dancing, hopping, skipping, twirling;
 • pokazywanie wybranych przez nauczyciela czynności;
 • utrwalanie słownictwa związanego z pogodą – sunny, rainy, cloudly, snowy;
 • określanie aktualnej pogody;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

Grudzień

3-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of clothes  – poznajemy nazwy ubrań

Merry Christmas – nadszedł czas Świąt

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie elementów ubrania: hat, socks;
 • poznanie słów związanych z Bożym Narodzeniem: reindeer, snowman, Santa;
 • wskazywanie na ilustracji wybranych elementów;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

4-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of clothes  – poznajemy nazwy ubrań

Merry Christmas – nadszedł czas Świąt

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie elementów ubrania: hat, socks;
 • poznanie słów związanych z Bożym Narodzeniem: reindeer, snowman, Santa;
 • wskazywanie na ilustracji wybranych elementów;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

5-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of clothes  – poznajemy nazwy ubrań

Merry Christmas – nadszedł czas Świąt

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie części garderoby: shoes, jacket, scarf, hat; put on;
 • nazywanie wskazanego elementu stroju;
 • zakładanie wybranej części garderoby;
 • poznanie słów: reindeer, showman, Santa, presents, Christmas tree, Merry Christmas;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

6-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of clothes  – poznajemy nazwy ubrań

Merry Christmas – nadszedł czas Świąt

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie części garderoby: shoes, jacket, scarf, hat; put on;
 • podawaine i nazywanie wskazanych przez nauczyciela elementów garderoby;
 • poznanie słów związanych ze Świętami: reindeer, showman, Santa, presents, sleight, Christmas tree, toys, elf, jingle bells, Merry Christmas;
 • podejmowanie próby śpiewania piosenki;
 • rozpoznawanie na ilustracji świątecznej wymienianych przez nauczyciela elementów;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

Styczeń

3-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of clothes  – poznajemy nazwy ubrań

Planet of food – poznajemy nazwy owoców

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie elementów ubrania: shoes, jacket, szarf, hat;
 • wskazywanie wybranych elementów stroju;
 • poznawanie nazw owoców: banana, orange, grapes;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

4-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of clothes  – poznajemy nazwy ubrań

Planet of food – poznajemy nazwy owoców

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznanie elementów ubrania: shoes, jacket, szarf, hat;
 • wskazywanie wybranych elementów stroju;
 • poznawanie nazw owoców: banana, orange, grapes;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

5-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of clothes  – poznajemy nazwy ubrań

Planet of food – poznajemy nazwy artykułów spożywczych

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • utrwalanie poznanych części garderoby: shoes, jacket, scarf, hat;
 • poznawanie nowych części stroju: socks, pants, shirt, coat;
 • nazywanie wskazanych elementów stroju;
 • zakładanie nazwanej przez nauczyciela część garderoby;
 • poznanie nazw produktów spożywczych: pizza, broccoli, tomatoes, banana, orange, grapes;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

6-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of clothes  – poznajemy nazwy ubrań

Planet of food – poznajemy nazwy artykułów spożywczych

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • utrwalanie poznanych części garderoby: shoes, jacket, scarf, hat;
 • poznawanie nowych części stroju: socks, pants, shirt, coat, trousers, dress;
 • nazywanie wskazanych elementów stroju;
 • zakładanie nazwanej przez nauczyciela część garderoby;
 • poznanie nazw produktów spożywczych: pizza, broccoli, tomatoes, banana, orange, grapes;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

Piosenki, które można znaleźć na YT wykorzystywane podczas zajęć: "Put on your shoes"  - Super Simple Song, “Fruit juice” – Pinkfong - dzieci młodsze; 

“Put on your shoes” – SSS, „Lets’s Get dress” – The Kiboomers, “Do you like broccoli ice cream?” – SSS, “Fruit juice” – Pinkfong - dzieci starsze.

Luty

3-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of food – poznajemy nazwy dań i ich składników

Planet of good health – poznajemy części ciała

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem; 
 • poznawanie składników pizzy: tomatoes, salami, mushrooms, cheese; yummy;
 • poznawanie nazw części ciała: hands, arms, body, feet, legs;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

4-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of food – poznajemy nazwy dań i ich składników

Planet of good health – poznajemy części ciała

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznawanie składników pizzy: tomatoes, salami, mushrooms, cheese; let’s eat; yummy;
 • poznawanie nazw części ciała i czynności: hands, arms, body, feet, legs; clap your hands; stomp your feet;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

5-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of food – poznajemy nazwy dań i ich składników

Planet of good health – poznajemy części ciała

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem; 
 • poznawanie składników pizzy: tomatoes, salami, mushrooms, cheese, ham; let’s eat; it’s yummy; 
 • poznawanie artykułów spożywczych: yogurt, spaghetti, salad, pancakes, cereal;
 • poznawanie nazw części ciała: head, nose, chin, arm, leg, foot;
 • poznawanie nazw czynności: clap your hands; stomp your feet, stretch your arms;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

6-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of food – poznajemy nazwy dań i ich składników

Planet of good health – poznajemy części ciała

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznawanie składników pizzy: tomatoes, salami, mushrooms, cheese, ham; pineapple; pineapple; box; let’s eat; I’m hungry; it’s delicious;
 • poznawanie artykułów spożywczych: yogurt, spaghetti, salad, pancakes, cereal;
 • poznawanie nazw części ciała: head, nose, chin, arm, leg, foot;
 • poznawanie nazw czynności: Nod your head; Pat your tummy!; Stretch your arms! Clap your hands; Bend your legs! Stamp your feet!;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

Piosenki mogą Państwo znaleźć na YT: "Let’s make a pizza” – Maple Leaf, “My body” – Pinkfong, “Do you like spaghetti yoghurt?” – SSS, “One little finger” – SSS, “The Hokey Pokey shake” – SSS

 

Marzec

3-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of wild animals – poznajemy nazwy dzikich zwierząt

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem; 
 • poznawanie nazw dzikich zwierząt: parrot, monkey, tiger, snake, crocodile, lion
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

Piosenka na YT: “Animals in the jungle” Nursery Rhymes

 

4-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of wild animals – poznajemy nazwy dzikich zwierząt

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznawanie nazw dzikich zwierząt: parrot, monkey, tiger, snake, crocodile, lion; 
 • poznanie nazw czynności: fly, swing, swim; 
 • poznanie nazw części ciała zwierząt: tail, wings, paw, eyes, teeth;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

Piosenki na YT: “Animals in the jungle” Nursery Rhymes, “Best animal sound song jungle” – Nursery Tracks

 

5-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of wild animals – poznajemy nazwy dzikich zwierząt

 

Zadania wychowawczo - dydaktyczne:

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznawanie nazw dzikich zwierząt: : elephant, kangaroo, monkey, penguin, snake, polar bear, lion;
 • poznanie nazw czynności: jump, swing, swim;
 • poznanie nazw części ciała zwierząt: tail, wings, paw, eyes, teeth; 
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji; 
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem; 
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

Piosenki na YT:  “Going to the forest” ChuChu TV, “Let’s go to the zoo” – SSS

 

6-latki

Tematyka kompleksowa:

Planet of wild animals – poznajemy nazwy dzikich zwierząt

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne: 

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye…całym ciałem;
 • poznawanie nazw dzikich zwierząt: : elephant, kangaroo, monkey, penguin, snake, polar bear, lion, parrot;
 • poznanie nazw czynności: jump, swing, swim, waddle, slither;
 • poznanie nazw części ciała zwierząt: tail, wings, paw, eyes, teeth, feet; 
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji; 
 • słuchanie piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustrowanie ich treści całym ciałem; 
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

Piosenki na YT: “Going to the forest” ChuChu TV, “Let’s go to the zoo” – SSS

Piosenki do zabawy: "Baby shark" - Pinkfong, "Five little monkeys" - Flixbox, "Freeze Dance" - The Kiboomers, "If you;re happy" - Super Simple Song, "Shake and move" - Patty Shukla, "The Penguin dance" - Pinkfong, "The Pinocchio" -SSS, "The hokey pokey shake" - SSS

 

Kwiecień

On the farm – zwierzęta gospodarstwa domowego

 • ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye… całym ciałem;
 • osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;
 • branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

 

Grupa

wiekowa

Cele

Piosenki

3 – latki

 • Poznaje nazwy zwierząt: rooster, pig, dog, duck, cat
 • “Zwierzęta na wsi” - Co słyszysz? – Angielskie Bajanie

4 – latki

 • Poznaje nazwy zwierząt: rooster, pig, dog, duck, cat
 • “Zwierzęta na wsi” - Co słyszysz? – Angielskie Bajanie

5 – latki

 • Poznaje nazwy zwierząt: cow, dog, duck, horse, pig, sheep, rooster
 •  
 • “Farm animals song” ELF Learning
 • “Old Macdonald” – SSS

6 – latki

 • Poznaje nazwy zwierząt: cow, dog, duck, horse, pig, sheep, rooster
 • “Farm animals song” ELF Learning
 • “Old Macdonald” – SSS

 

Maj

 

Dzieci 3-5-letnie

Planet of meadow – poznajemy łąkę i jej mieszkańców

 

Dzieci 6-letnie

Planet of gardening – poznajemy ogród i jego mieszkańców

Say cheese! – poznajemy członków rodziny

 

-      ilustrowanie treści piosenek na powitanie – Hello, hello… i pożegnanie – Bye, bye… całym ciałem;

-      osłuchanie się ze zwrotami grzecznościowymi i słownictwem służącym codziennej komunikacji;

-      branie udziału w zabawach muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych.

 

Grupa

wiekowa

Cele:

Dziecko:

Pomoce

3 – 5-latki

-        Poznaje nazwy zwierząt mieszkających na łące: żaba, mrówka, pająk, biedronka, konik polny, motyl, gąsienica, ważka, ślimak, pszczoła

-  nagranie 1

-  „Bug’n roll/Bugs songs” – Pinkfong

-  „Butterfly Ladybug Bumblebee” – Super Simple Songs

-   „Here Is The Beehive” – Super Simple Songs

-  „Hey, Ladybug/Bugs song” – Pinkfong

-  “The bees go buzzing” – SSS

-  Nagranie 4

 

6 – latki

-        Poznaje nazwy zwierząt mieszkających na łące: żaba, mrówka, pająk, biedronka, konik polny, motyl, gąsienica, ważka, ślimak, pszczoła

-        Poznaje czynności wykonywane w ogrodzie: kopanie dołków, sadzenie nasion, podlewanie, zrywanie kwiatków

-  nagranie 1

-  „In the garden – song for children” – Lingokids

-  „Bug’n roll/Bugs songs” – Pinkfong

-  „The ants go marching 2” – SSS

-  „The Ladybug Song/counting songs” – Maple Leaf Learning

-  Nagranie 2

-  Nagranie 3

-  Nagranie 4

 

Nagranie 1 https://www.liveworksheets.com/jc170405cy?fbclid=IwAR12JA6rN3G7HRuf9aVa0gEJPewR5kN3VCEO15-i0qRgfCznI-q2kRBWlg0 nazwy czytane zwierząt

Nagranie 2 https://www.liveworksheets.com/jc170405cy?fbclid=IwAR12JA6rN3G7HRuf9aVa0gEJPewR5kN3VCEO15-i0qRgfCznI-q2kRBWlg0 liczenie interaktywne

Nagranie 3 https://view.genial.ly/5e9dd2dff4bea30d7f4a7c8f/learning-experience-challenges-true-or-false-bugs-and-insects?fbclid=IwAR05XQP0jKJb2NODKV1q0ymaDFnJrDSpQT0uYCuV99TttcSnAAo-2G2N8ss utrwalenie dla starszych dzieci

Nagranie 4 https://www.youtube.com/watch?v=0f3cSFaPJY8&fbclid=IwAR1rzk8PWfDFf2NSdhJ_J0XbSOUQJzEjXACSoF4Excfn9BXFWURqGxIFyA4