Kiedy do logopedy?

KIEDY DO LOGOPEDY?

 

3-LATEK

 • nie wykazuje zainteresowania mową;
 • posługuje się gestami, krzykiem;
 • nie rozumie prostych komunikatów słownych;
 • nie wypowiada się wcale lub porozumiewa się za pomocą zaledwie kilku dźwięków lub pojedynczych słów;
 • mówi w sposób zrozumiały tylko dla Ciebie;
 • nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z osobami, które do niego mówią;
 • uparcie, bez zrozumienia powtarza wyrazy, wyrażenia lub zdania wypowiedziane przez inną osobę (tzw. echolalie);
 • nadal karmiony jest butelką ze smoczkiem, ma problem z żuciem i gryzieniem pokarmów;
 • przeważenie oddycha ustami, nadmiernie się ślini;
 • często wsuwa język między zęby, np. podczas zabawy, słuchania bajki czy też mówienia.

 

RODZICU!                                                                       

Nie czekaj aż niemówiący Maluch "sam z tego wyrośnie" - niektóre dzieci nie wyrastają bez pomocy, potrzebują specjalistycznego wsparcia! Rozpocznijcie terapię od razu, bo za parę lat dziecko może mieć problemy szkolne.

Wcześnie podjęta interwencja logopedyczna pozwoli szybciej wyrównać opóźnienia w rozwoju mowy i usunąć ewentualne zaburzenia.

 

          

  4-LATEK

 • wydaje nieartykułowane dźwięki lub porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów;
 • nie zwraca uwagi na rozmówcę, nie utrzymuje z nim kontaktu wzrokowego;
 • nie reaguje na polecenia, pytania, itp.;
 • nie rozumie poleceń słownych lub  jego reakcja wskazuje na niepełne zrozumienie;
 • mówi w sposób niezrozumiały dla otoczenia;
 • wsuwa język miedzy zęby w czasie wymowy głosek (najczęściej s-z-c-dz/ ś-ź-ć-dź);
 • głoski dźwięczne wymawia bezdźwięcznie, np. zamiast woda mówi fota, zamiast buda mówi puta;
 • nie wymawia głosek "k", "g", zastępuje je głoskami "t", "d", np. zamiast koło mówi toło, zamiast gol mówi dol;
 • głoski [s, z, c, dz] zamienia na głoski [ś, ź, ć, dź];
 • nie reaguje na nasze polecenia pomimo ich powtarzania nie reaguje na zróżnicowane pod względem głośności dźwięki,  bardzo głośno mówi, głośno ustawia telewizor;
 • ma przetrwały niemowlęcy odruch połykania lub parafunkcje: ssanie kciuka, butelki;
 • manifestuje objawy nasilonej niepłynności mowy i uświadamia je sobie;
 • nie wymawia głosek charakterystycznych dla danego wieku lub realizuje je w postaci zdeformowanej (czterolatek powinien wymawiać wszystkie głoski języka polskiego prócz głosek [sz-ż-cz-dż, r].

 

 

5-, 6 -LATEK

 • mówi inaczej niż jego rówieśnicy;
 • mówi niezrozumiale dla osób spoza rodziny;
 • nie zwraca uwagi na rozmówcę, nie utrzymuje kontaktu wzrokowego;
 • głoski: [s, z, c, dz];[sz, ż, cz, dż];[ś, ź, ć, dź] mówi z językiem wsuniętym między zęby;
 • nie wymawia głosek [sz, ż, cz, dż];
 • wymawia nieprawidłowo głoskę „r” (tzw. „r” francuskie);
 • posiada mowę tzw. świszczącą;
 • nie posługuje się zdaniami rozwiniętymi;
 • jąka się, zacina, mówi za szybko lub za wolno;
 • nie reaguje na nasze polecenia pomimo ich powtarzania nie reaguje na zróżnicowane pod względem głośności dźwięki,  bardzo głośno mówi, głośno ustawia telewizor;
 • przestało mówić w ogóle lub mówi tylko w określonym środowisku;
 • często oddycha ustami (z wyjątkiem choroby);                                                                                                                                    
 • dziecko 6-letnie nie wymawia głoski "r" lub zastępuje ją głoskami „j” , „l”;      

 

Materiał źródłowy:

http://www.logopedia.us.edu.pl/wp-content/uploads/Stammering_stamming.pdf

 

Opracowanie:

Logopeda Jolanta Idzikowska