Metody pracy

Przewodnia myśl naszego przedszkola „WSZYSTKO DLA DOBRA DZIECKA”.

Organizujemy zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich.

Stosujemy różnorodne metody i techniki pracy aktywizujące i wspierające
indywidualny rozwój dziecka, m.in.:

  • I. Majchrzak „Wprowadzenie dziecka w świat pisma”,
  • „Aktywność muzyczno-ruchowa wg. Batii Strauss”,
  • Metoda Dobrego startu
  • Metoda R. Labana
  • Metoda K. Orffa
  • Metoda J.G. Thulina
  • „Ruch rozwijający” W. Sherborne,
  • elementy „Naturalnej Nauki Języka” kształtującej kompetencje językowe, w tym umiejętność czytania i pisania od 4 roku życia dziecka.
  • Pedagogika zabawy i inne...