Najczęstsze zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

Najczęstsze zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym:
 
 

 1. DYSLALIA  (z grec. dys – ‘zaburzenie’; lalia – ‘mowa’)  -  nieprawidłowa realizacja dźwięków mowy.

Rodzaje:

 • seplenienie międzyzębowe - podczas wymowy głosek detalizowanych  (ś, ź, ć, dź; s, z, c, dz;  sz, ż, cz, dż) język jest wsuwany między zęby;
 • seplenienie boczne - podczas wymowy głosek detalizowanych (ś, ź, ć, dź; s, z, c, dz;  sz, ż, cz, dż) język jest ułożony niesymetrycznie i strumień powietrza uchodzi prawą bądź lewą stroną (bokiem), powstaje tzw. "mowa Kaczora Donalda"  o nieprzyjemnym brzmieniu;
 • parasygmatyzm - seplenienie proste - głoski sz, ż, cz, dż; s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź zastępowane są przez głoski prostsze, np. siafa lub safa zamiast szafa;
 • rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski r, która jest zastępowana przez głoski: l lub j, np. lowel lub jowej zamiast rower; występuje także wymowa "r" francuskiego
 • lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski l, zastępowanej przez głoskę j, np. jajka zamisat lalka;
 • kappacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski k, która zastępowana jest głoską t, np. tot zamiast kot;
 • kappacyzm- nieprawidłowa realizacja głoski g, zastępowanej przez głoskę d, np. dóra zamiast góra;
 • mowa bezdźwięczna - głoski dźwięczne zastępowane są przez ich bezdźwięczne odpowiedniki: p - b, t-d, f-w, s-z, sz-ż, ź-ś, dź-ć,... np. dom-tom, woda- fota, koza-kosa, góra-kura, półka-bułka, itd.

 

 1. OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY

 

 1. JĄKANIE, NIEPŁYNNOŚĆ MÓWIENIA

 
 
 
 
Bibliografia:
G. Jastrzębowska, Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole 1998.
 
Opracowanie:
Logopeda: Jolanta Idzikowska