O nas

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W ZDUŃSKIEJ WOLI
UL. SZADKOWSKA 22A, TEL. (043) 823-40-17

Zapraszamy również na naszą stronę na Facebooku https://www.facebook.com/publiczneprzedszkolenr3zdunskawola/?ref=page_homepage_panel

W naszej placówce W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 prowadzonych jest 6 grup, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat - w sumie 150 dzieci.
Jesteśmy nastawieni na rozwój i nieustanne podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Budynek przedszkola usytuowany jest w centrum osiedla, z dala od ruchliwej ulicy. Dysponujemy przestronnymi, dobrze wyposażonymi salami zajęć dla dzieci, dużym ogrodem i bezpiecznym placem zabaw.

Pracujemy od poniedziałku do piątku. Jako jedyna placówka w mieście otwieramy drzwi naszego przedszkola o godzinie 06:00, by umożliwić rodzicom naszych podopiecznych rozpoczęcie pracy od godziny 6:00. Godzina zamknięcia 16:30.

Główne kierunki naszej pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej to:
• realizowanie programu wychowania przedszkolnego skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się,
• kształtowanie u dzieci zrozumienia i poszanowania dla środowiska przyrodniczego,
• rozwijanie postaw prozdrowotnych.
Pozyskując fundusze zewnętrzne staramy się stworzyć dzieciom nowoczesne i atrakcyjne otoczenie edukacyjne oraz możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć techniki tj. tablica multimedialna. 
Troszczymy się również o zdrowy i prawidłowy sposób odżywiania dzieci, który jest czynnikiem warunkującym ich prawidłowy rozwój zarówno fizyczny, umysłowy, jak i społeczny.