Prawidłowy rozwój mowy małego dziecka

PRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY MAŁEGO DZIECKA (0-2 LATA)

 

Wiek dziecka.

To, co powinno być.

To, na co warto

zwrócić uwagę.

0-1 miesiąc

 • Różne rodzaje krzyku, mlaskanie, cmokanie.

 

 • Głośny nagły dźwięk wywołuje zmianę zachowania niemowlęcia.
 • Tablica przedstawia w sposób ogólny przeciętny rozwój mowy.
 • Wyszczególnione zjawiska są dla danego okresu najbardziej charakterystyczne, ale nie jedyne.

2-4 miesiąc

 • Głużenie (gruchanie) - wydawanie przez dziecko dźwięków: agu, agy, guu, aku...

 

 

 •  Reaguje na różne dźwięki, głośno się śmieje.
 • Dźwięki wydawane przez najmłodsze dzieci brzmią   na całym świecie podobnie, nie ma też istotnej  różnicy w głużeniu dzieci słyszących i niesłyszących.

 

 

4-6 miesiąc

 • Gaworzenie, czyli pierwsze zabawy głosem, posługiwanie się prostymi sylabam i "rozmowa" z opiekunem.

 

 • Gaworzenie będzie bardziej intensywne, jeśli dorośli zwrócą na nie uwagę i będą naśladować swoje dzieci, w ten sposób zachęcą je do „mówienia”.

6-7 miesiąc

 • Gaworzenie samonaśladowcze -powtarzanie identycznych sylab bababa, mamamama, dadadada.

 

 • W chwilach zadowolenia gaworzenie jest intensywniejsze.

 

 

 

 • Ok. 7 miesiąca życia pojawiają się pierwsze prototypy wyrazowe,        czyli wypowiedzi po raz pierwszy przypominające wyrazy, np. baja jako bajka.
 • Dzieci niesłyszące nie gaworzą w sposób samonaśladowczy. Jeśli takie niemowlę obserwowało w swoim otoczeniu język migowy - zaczyna "gaworzyć" palcami.

9-10 miesiąc

 • Echolalia - dziecko próbuje naśladować mowę dorosłych.

 

 • Jego wypowiedzi składają się z wielokrotnie powtórzonych różnych sylab.

 

 • Rozumie kilka słów: imiona, nazwy zabawek, polecenia: nie (ruszaj)!
 • Gaworzenie dzieci różnych narodowości upodabnia się    w brzmieniu do danego języka.

 

 

 

 

 

 

11-12 miesiąc

 • Wypowiedzi coraz bardziej przypominają brzmieniem wyrazy danego języka.

 

 • Roczne dzieci wymawiają około 6 słów. Są też takie, które nie potrafią wymówić żadnego i takie, które mówią 50 wyrazów.

12-18 miesiąc

 • Jeden wyraz zastępuje zdanie, a właściwie kilka różnych  zdań, np. „da”, jako: daj misia – weź kółko – połóż tutaj.
 • Pierwszy wyraz który coś znaczy powinien pojawić się między 8, a najpóźniej 18 miesiącem życia.

18-23 miesiąc

 • Początek wypowiedzi dwuwyrazowych.
 • Dziecko używa przede wszystkim rzeczowników, czyli nazw.
 • 20 – miesięczne dziecko wymawia średnio ok. 170 wyrazów.

 

2 lata

 • Pojawiają się liczebniki: jeden, dwa, trzy…              i rozróżnienie ja - ty: dziecko zaczyna używać zaimka się, np. myję się, bawię się.
 • Coraz więcej pytań i przeczeń.
 • Przeważają zdania pojedyncze.

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:

Rozwój mowy i języka - monitorowanie przebiegu i zaburzenia [w:] Pediatria po Dyplomie, Vol. 15 Nr 5, Październik 2011.