Procedura postępowania na wypadek wystąpienia pożaru

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POŻARU

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

1.Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci, mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje Dyrektor przedszkola , a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona.

2.Za bezpieczeństwo przeprowadzania ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest Dyrektor, który jednocześnie nią kieruje, a podczas jego nieobecności osoba upowazniona.

3.Ewakuacje na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:

- ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie;

- zaalarmować straż pożarną ;

- przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem;

- przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego

4.Należy pamiętać, że na terenie przedszkola powinny być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację.

5.Obowiazkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci.

 

Opracowana przez zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej n.t.: "Przedszkole bezpiecznym miejscem", w składzie: A. Jaworska, M. Krawczyk, E. Domagała. Przyjęta do stosowania na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 22.04.2013r.

 

 

 

 

PODSTAW PRAWNA

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 2010r. Nr 109 poz.719)