Religia

Religia prowadzona jest w ramach podstawy programowej za zgodą rodziców zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
Zajęcia prowadzi katechetka - pani mgr Beata Cielecka.

Harmonogram:

We wtorki w godzinach:

 • I grupa   08:00 - 08:15
 • II grupa  08:15 - 08:30
 • III grupa  09:15 - 09:45
 • IV grupa  08:30 - 09:00
 • V grupa   09:45 - 10:15
 • VI grupa  08:00 - 08:15

W czwartki w godzinach:

 • I grupa  10:45 - 11:00
 • II grupa 10:30 - 10:45
 • III grupa 11:00 -11:30
 • IV grupa 11:30 - 12:00
 • V grupa  12:00 - 12:30
 • VI grupa 12:30 - 12:45