W krainie zmysłów - kolorowy świat przyrody

„W krainie zmysłów – kolorowy świat przyrody”

      Nasza placówka wygrała konkurs z zakresu edukacji ekologicznej „Nasze Ekologiczne Pracownie” organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi.

W ramach tego projektu w naszym ogrodzie stworzono:

  • Wiatę edukacyjną – to zielona sala odkrywców, która może pomieścić całą grupę dzieci. To miejsce do wykonywania różnorodnych zadań dydaktycznych, rozmów, wyciągania wniosków, dyskusji, podsumowań, integracji. To centralny punkt placu.
  • Wioska żywiołów to miejsce, w którym odkrywcy będą zgłębiać tajemnice meteorologiczne. Znajduje się tam stacja meteorologiczna przeznaczona do kontroli i obserwacji podstawowych parametrów klimatycznych  oraz 2 zadaszone stanowiska doświadczalne, w których dzieci będą mogły wykonywać różnorodne zadania, prowadzić obserwacje, sporządzać notatki , konstruować własne przyrządy itp.
  • Kolorowy warzywnik ma kształt koła podzielonego na 6 części, w każdej z nich na wiosnę posadzone zostanie inne warzywo.
  • Kącik zielarski to  drewniane skrzynie , w których założymy uprawę ziół.
  • Zgaduj zgadula to przyrząd edukacyjny z ruchomymi sześcianami, dzięki któremu dzieci poznają różne gatunki roślin , ich cykle rozwoju; jest także przyrząd edukacyjny służący poznawaniu cykli rozwojowych  zwierząt oraz przyrząd na którym dzieci mogą dobierać obrazki przedstawiające  las w czterech porach roku.
  • Owadzia łączka – w każdej części koła są posadzone byliny w innym kolorze, kwitnące od wiosny do jesieni oraz kwiaty jednoroczne.
  • Leśna ścieżka zmysłów - wiedzę o lesie dzieci zdobędą wchodząc na leśną ścieżkę zmysłów. Prowadzi ona szlakiem naszych wieloletnich drzew.
  • Leśną ścieżką dojdziemy do Ptasiego azylu. Aby zapewnić dogodne warunki do życia i zakładania gniazd, w tym miejscu zostały dosadzone rośliny dające azyl ptakom a także zamontowane zostały poidełka, karmniki, budki lęgowe. W tym zakątku znajduje się również koło wiedzy „Jaki to ptak?”  oraz dendrofon. Siedziska z pni drzew pozwolą na obserwację ptaków, wsłuchiwanie się w głosy przyrody.  Miejsce to jest usytuowane w zacisznej części ogrodu i będzie sprzyjające dla ptaków.
  • Ścieżka  sensoryczna – w wyznaczonych ramach znajduje się materiał przyrodniczym: kora, szyszki, kamyki, mech, piasek, żołędzie. Znajdują się tam również tzw. „pudełka zmysłów” wypełniane różnorodnym  materiałem przyrodniczym, który będzie wymieniany w zależności od potrzeb. Dzieci będą rozpoznawać materiał  wykorzystując zmysł dotyku.
  • Na terenie punktu dydaktycznego znajduję się również kosze do segregacji odpadów.

Projekt ten obejmuje szereg ciekawych zajęć z dziećmi:

 

Lp.

Nazwa działania/ wydarzenia/

Temat lekcji/ zajęć

Grupa uczestnicząca
(podać nr / nazwę grupy przedszkolnej wraz informacją o wieku dzieci, klasę, rok studiów)

 

Termin realizacji

(miesiąc)

 

 

Opis wartości merytorycznych planowanych do realizacji zagadnień, celowość zakupu m.in. pomocy dydaktycznych, celowość utworzenia punktu dydaktycznego

1

Pogoda jest zawsze

Kotki – 3l

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Wrzesień

Pogłębianie wiedzy o pogodzie w „Wiosce żywiołów”. Obserwowanie i rejestrowanie składników pogody. Poznawanie przyrządów meteorologicznych. Odczytywanie pomiarów . Obserwowanie   pogody. Określanie kierunku i siły wiatru,  stopnia zachmurzenia nieba. Prowadzenie kalendarza pogody.

2

Wielka wyprawa po skarby przyrody

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Wrzesień

 Poznawanie przyrządów ułatwiających obserwację przyrody (lupa, mikroskop, lornetka), wykorzystanie ich do prowadzonych obserwacji.

3

Kochajmy drzewa -impreza przedszkolna z okazji „Święta drzewa” Światowy Dzień Drzewa 10.10

Kotki – 3l

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Wrzesień

Prezentowanie wierszy i piosenek o drzewach w wykonaniu wszystkich grup przedszkolnych.

Sadzenie drzew na leśnej  ścieżce.

Poznawanie roli drzew w ekosystemie.

Zapoznanie z budową drzewa.

Zabawy z wykorzystaniem dendrofonu.

4

Nie pozwolimy, aby zasypały nas odpady!!!

Posprzątamy nasz świat – udział w akcji „Sprzątanie świata” – 18-20.09

Kotki – 3 l.

Krasnoludki – 4l.

Wrzesień

 

 Pozyskanie praktycznej wiedzy  o odpadach.  Wspólne porządkowanie ścieżki dydaktycznej i ogrodu przedszkolnego . Segregacja śmieci do odpowiednio oznaczonych pojemników .

5

Mały ogrodnik

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Październik

Sadzenie roślin cebulowych na „Owadziej łączce”. Poznawanie warunków , jakie są potrzebne do wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność). Podlewanie.

6

Domek dla owada

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Październik

Poznawanie owadów pożytecznych, ich roli w przyrodzie . Konstruowanie domków       w sali odkrywców, z wykorzystaniem różnych materiałów naturalnych , umieszczanie domków w różnych miejscach ogrodu.

Prowadzenie obserwacji owadów z wykorzystaniem lup.

7

Światowy dzień ptaków – spotkanie integracyjne z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 9. – 01.10.

Liski – 6 l.

Październik

 

 Poznawanie popularnych gatunków ptaków polskich z wykorzystaniem koła wiedzy „Jaki to ptak”. Obserwacja  ptaków przez lornetki w „Ptasim Azylu” . Konstruowanie postaci ptaków z wykorzystaniem materiału przyrodniczego w zielonej sali odkrywców. Zabawy integracyjne.

8

Lecą liście z drzew

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Październik

Obserwacja drzew na terenie ścieżki edukacyjnej. Wykazanie się znajomością gatunków drzew. „Wioska żywiołów”- wykorzystanie wiatromierza, wyciąganie wniosków, w jaki sposób siła wiatru wpływa na opadanie liści z drzew. Klasyfikacja materiału przyrodniczego. Prace porządkowe związane ze zgrabianiem liści.

9

Przyjaciele lasu

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

 

 

Listopad

 

Stworzenie kodeksu przyjaciela lasu. Utrwalenie zasad właściwego zachowania się  w lesie. Rozpoznanie i nazywanie zwierząt leśnych. Naśladowanie ruchów i odgłosów wydawanych przez zwierzęta leśne. Wykorzystanie tablicy edukacyjnej  „Rok w lesie” na „Leśnej ścieżce zmysłów” oraz dendrofonu.

10

Poszukiwanie kolorów jesieni

Kotki – 3l

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Listopad

 

Obserwowanie  drzew znajdujących się na ”Leśnej ścieżce zmysłów” . Obserwowanie przez lornetki drzew znajdujących się poza terenem przedszkola. Dokonywanie porównań, wyciąganie wniosków. Nabycie wiedzy na temat - dlaczego liście zmieniają kolor i opadają. Tworzenie kompozycji z liści zebranych na „Leśnej ścieżce zmysłów”.

11

Jakie tajemnica kryje gleba?

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Listopad

        

Poznawania tajemnic gleby. Zajęcia odbywają się w „Kolorowym warzywniku” oraz „Owadziej łączce”. Zapoznanie z różnymi rodzajami gleby: gliniasta, piaszczysta, próchnicza. Poznanie ich właściwości i znaczenia w życiu roślin. Wykorzystanie  lup w prowadzonych obserwacjach.

12

Pamiętamy o ptakach  - rozstrzygnięcie konkursu

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Listopad

 

Ekspozycja na „Leśnej ścieżce zmysłów” karmników wykonanych na konkurs. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. Umieszczenie karmników w „Ptasim Azylu”.  Uzupełnienie pokarmu dla ptaków w karmnikach.

13

Zimowe spotkanie na naszej polanie

Kotki – 3l

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Grudzień

Obserwacja  zmian zachodzących w przyrodzie przy zmieniającej się aurze pogodowej. „Ptasi azyl”- zwrócenie uwagi  na konieczność dokarmiania zwierząt        w okresie zimowym. „Kolorowy warzywnik” i „Owadzia łączka”- obserwacja                  i wyciąganie wniosków, w jaki sposób przygotować rośliny na zimowe dni i noce- okrywanie roślin agrowłókniną.

14

Ptasia przygoda

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Grudzień

Dokarmianie ptaków, wsypywanie odpowiednich ziaren do karmnika, zawieszenie słoninki dla sikorek. Obserwacja i przypomnienie nazw ptaków przylatujących do” Ptasiego azylu”. Pozyskiwanie pokarmu (ziaren) poprzez  wspólną akcję z rodzicami: „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”.

15

Pani zima wita

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Grudzień

 

Sprawdzanie  temperatury powietrza , określanie pogody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy. Rozwijanie umiejętności uważnego prowadzenia obserwacji, wyciąganie wniosków -  praca z wykorzystaniem stacji meteorologicznej.

16

My się zimy nie boimy

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Grudzień

Oglądanie śniegu, śnieżynek przez lupę i przez mikroskop. Obserwowanie zjawiska topnienia i zamarzania, zadaszone stanowiska badawcze posłużą do obserwacji       i  doświadczeń badawczych.

Doświadczenie,  dlaczego słońce świeci bardzo jasno , gdy jest śnieg. Wyciąganie wniosków z przeprowadzonych działań.

17

Karuzela miesięcy

Kotki – 3l

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Styczeń

 

Nazywanie charakterystycznych cech pór roku, oraz miesięcy z wykorzystaniem przyrządu edukacyjnego „Rok w lesie”.

 Określenie pogody z wykorzystaniem stacji meteorologicznej.

 

18

Zabawy ze śniegiem

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

 

Styczeń

 Sprawdzanie temperatury śniegu w za pomocą termometrów.

 Zabawy badawcze, obserwowanie różnych właściwości fizycznych śniegu.

Tropienie śladów zostawionych na śniegu przez ptaki w „Ptasim azylu”.

Uzupełnianie  pokarmu w karmnikach.

19

Spacer z leśniczym

Kotki – 3l

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Styczeń

 Spotkanie z Leśniczym, przejście  ścieżki edukacyjnej, poznanie na czym polega praca leśniczego. Pozyskanie wiedzy na temat sposobów pomocy zwierzętom leśnym w przetrwaniu  zimy.

 Wzbogacenie wiadomości na temat ptaków pojawiających się  w „Ptasim azylu” zimą.

 

20

Ptasie trele

Kotki – 3l

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Luty

 Dokarmianie ptaków. Obserwacja i utrwalanie nazw ptaków przylatujących do karmników.

 

 

21

Zimowa czary

Biedronki –4- 5l

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Luty

 

„Wioska żywiołów”- zabawy badawcze; określanie pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy; pobudzanie zmysłów; badanie           i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu i lodu. Prowadzenie obserwacji        i formułowanie wniosków. Wykorzystanie mikroskopów, lup

22

Pogoda

Biedronki –4- 5l

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Luty

Określanie kierunku i siły wiatru poprzez obserwację chmur   w „Wiosce żywiołów”.

Oglądanie chmur przez lornetkę, ich kształtu, koloru, podobieństwa.

 Ekspresja plastyczna, odwzorowywanie chmur płynących po niebie, w „zielonej sali odkrywców” (zadaszone ławki i stoły posłużą do wykonania zadania).

23

W krainie wiatru

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

marzec

Obserwacja, pomiar wiatru. Doświadczenia badawcze z wykorzystaniem tego zjawiska atmosferycznego(unoszenie się różnych materiałów np. piórko, kartka, latawiec). „Wioska żywiołów” wykorzystanie wiatromierza, szałasy posłużą do obserwacji i  doświadczeń badawczych. Otaczające drzewa pomogą w ustaleniu siły i kierunku wiatru.

24

Uchylamy wrota lasu

 

Kotki – 3l

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

marzec

Spotkanie z leśniczym, przejście całej ścieżki edukacyjnej

Wzbogacenie wiedzy na temat pracy w lesie.

Obserwacja zmian zachodzących w wyglądzie drzew, wyciąganie wniosków, nazywanie drzew , zabawy z wykorzystaniem dendrofonu. Obserwacja ptaków          w „Ptasim azylu”, poznawanie ich wiosennych zwyczajów. Gra z wykorzystaniem koła wiedzy „Jaki to ptak.

25

Marcowy garnek przyrody

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Marzec

Obserwowanie zjawisk atmosferycznych, pomiar temperatury powietrza - praca          z wykorzystaniem stacji meteorologicznej. Przejście do „kolorowego warzywnika”       i „owadziej łączki” obserwacja jak zjawiska atmosferyczne wpływają na wzrost roślin tj; światło, temperatura powietrza, wilgotność.

26

Wiosenna pobudka

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Marzec

 

Obserwowanie wzrostu wiosennych kwiatów na „Owadziej łączce” ,poznawanie nazw, budowy, barwy, zapachu . Wykonywanie prac pielęgnacyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.

„Czy obudziły się już owady?” – prowadzenie obserwacji z wykorzystaniem lup.

27

Gniazdo dla ptaszka, to nie jest fraszka

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Kwiecień

Wzbogacanie wiedzy na temat życia ptaków, ich wiosennych  zwyczajów . Wykorzystanie gry- koło wiedzy „Jaki to ptak?”. Prowadzenie obserwacji w „Ptasim azylu”. Systematyczne napełnianie poidełek.

28

Zagadkowa wiosna – warsztaty z udziałem rodziców

Kotki – 3l

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Kwiecień

Rozwiązywanie zagadek dotyczących przyrody , poszukiwanie ich rozwiązań w środowisku naturalnym- , „Ptasi azyl” , „Kolorowy warzywnik” , „Owadzia łączka”,  „Wioska żywiołów” „ Ścieżka sensoryczna” . Zabawy integracyjne.

29

Gramy w  zielone

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Kwiecień

Poznawanie ziół na bazie wielozmysłowych doświadczeń , dzielenie się wrażeniami i spostrzeżeniami z obserwacji. Wykonywanie prac pielęgnacyjnych w „Kolorowym warzywniku”

 „Co jest zielone”- prowadzenie obserwacji z wykorzystaniem lornetek , sporządzanie rysunkowych notatek z obserwacji.

30

Woda to życie i największy skarb

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Kwiecień

Poznawanie właściwości wody. Doświadczenia badawcze  związane z wodą, wyciąganie wniosków.

Wykorzystanie wody w przyrodzie - „Owadzia łączka” i „Kolorowy warzywnik”, przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych, podlewanie.

 „Wioska żywiołów”- przybliżenie zagadnienia związanego z wilgotnością powietrza, jako jednego z głównych wskaźników pogody i klimatu. Przybliżenie takich pojęć jak rosa, opad, mgła, przymrozek. Mierzenie higrometrem wilgotności powietrza.

31

Siejemy sadzimy, podlewamy – o nasze roślinki dbamy

Kotki – 3l

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Maj

Wykonywanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych  na „Owadziej łączce” i w „Kolorowym warzywniku”, sianie i sadzenie kwiatów, rozsad warzyw ,systematyczne prowadzenie obserwacji ich wzrostu, poznawanie warunków sprzyjających rozwojowi roślin. Nazywanie rosnących ziół, wykorzystywanie mięty do przygotowywania napojów.

32

Słychać śpiew wśród drzew i chmur

Kotki – 3l

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki – 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Maj

Prowadzenie obserwacji- wykorzystanie lornetek- w Ptasim azylu, systematyczne napełnianie poidełek, wsłuchiwanie się w dźwięki przyrody- głosy ptaków, lepienie ptaszków z gliny w zielonej sali odkrywców, ich nazywanie.

33

Coś tu brzęczy, coś szeleści , łąka sto tajemnic mieści

Kotki – 3l

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki – 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Maj

Obserwacja owadów na Owadziej łączce, poznawanie ich roli w świecie przyrody, poznawanie cykli rozwojowych owadów z wykorzystaniem przyrządu edukacyjnego „Cykle rozwojowe”.

Wyciąganie wniosków z obserwacji.

„Owadzie zawody”- zabawa terenowa z wykorzystaniem  Leśnego toru przeszkód.

34

Majowe barwy i dźwięki – impresje plastyczne inspirowane pięknem przyrody – plener malarski

Kotki – 3l

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Maj

Prowadzenie obserwacji w wybranych przez dzieci miejscach- leśna ścieżka zmysłów, owadzia łączka, kolorowy warzywnik, wsłuchiwanie się w dźwięki przyrody , impresje plastyczne z wykorzystaniem techniki malarskiej i rysunkowej. Rysowanie kredą na tablicy „Opowieści kredą pisane”. Rysowanie i malowanie w zielonej sali odkrywców  lub przy sztalugach ustawionych w zakątkach przyrodniczych.

35

O lesie i jego mieszkańcach - konkurs recytatorski

Kotki – 3 – 4ll

Krasnoludki- -4 l.

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Maj

Bogacenie wiedzy o lesie i jego mieszkańcach, kreowanie właściwych postaw wobec przyrody, integrowanie się z grupami rówieśniczymi.

36

Z mamą i tatą na tropie tajemnic przyrody – impreza rekreacyjno- edukacyjna

Kotki – 3l

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki – 4-5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Czerwiec

Rozwiązywanie przyrodniczych zagadek, aktywne spędzanie czasu z rodziną  na łonie przyrody. Utrwalanie zasad dotyczących ochrony przyrody.

37

Dzięcioł w drzewo stuka

Kotki – 3l

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki – 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Czerwiec

Poznawanie leśnych ptaków- dzięcioł i jego roli w lesie.

Zabawy z wykorzystaniem dendrofonu .

Poznawanie różnych gatunków drzew.

38

Kolorowy świat przyrody – quiz wiedzy , impreza integracyjna ,z udziałem zaproszonych uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 9

Liski – 6 l.

Sówki- 5-6 l.

Czerwiec

Kolorowy spacer z przewodnikiem– przejście całej ścieżki ekologicznej wspólnie        z zaproszonymi gośćmi.

Quiz wiedzy w zielonej sali odkrywców- rozwiązywanie zadań z zakresu  wiedzy przyrodniczo-ekologicznej .Zabawy integracyjne.

39

Leśne podchody  - zabawy terenowe

Kotki – 3l

Krasnoludki- 4 l.

Biedronki –4- 5 l.

Jeże – 5 l.

Sówki – 5-6 l.

Liski – 6 l.

Czerwiec

Utrwalanie wiedzy o zwierzętach i roślinach leśnych, dostarczanie wrażeń w związku z ciekawą formą zorganizowanego działania, rozwijanie sprawności ruchowej, wykorzystanie leśnej ścieżki zmysłów, leśnego toru przeszkód,  w celu osiągnięcia pozytywnych efektów rozwiązanych zadań