Wesoła Trójeczka koduje i programuje

Program rozwijający  

kompetencje matematyczne i cyfrowe dzieci

„ Wesoła Trójeczka koduje i programuje”

Program „Wesoła Trójeczka koduje i programuje” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. Będzie on realizowany w połączeniu z ogólnopolskim projektem #20minutdlaMATEMATYKI, którego autorem jest Zuzanna Jastrzębska-Krajewska – @Pani Zuzia. Głównym założeniem wprowadzanego programu jest kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, a także upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii wśród dzieci 4-6-letnich. Dzieci będą nabywać uniwersalne kompetencje, takie jak: zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny, czyli w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka może być edukacja w modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics), która będzie wykorzystywana podczas zajęć. Idea STEAM to spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Dzieci angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. W zaproponowanym programie połączymy dwie bardzo ważne kwestie: budowanie systemu wartości opartego na tradycji, dobrym przykładzie, rodzinie, krytycznym myśleniu oraz odpowiedzialne wykorzystywanie nowoczesnych technologii, wprowadzanie elementów algorytmicznego myślenia i naukę podstaw programowania. Zaproponowane aktywności w ramach programu „Wesoła Trójeczka koduje i programuje” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a także na rozwój współpracy z rodzicami, którzy będą informowani o prowadzonych działaniach i zachęcani do wykorzystywania proponowanych zadań w domu.

 

Cele ogólne:

 1. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych (cel zgodny z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2020/2021).
 2. Wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki zarówno nauczycieli, jak i rodziców.

Cele szczegółowe:

 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i do prowadzenia zajęć, zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami.
 • Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych.
 • Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki.
 • Utrwalenie własnych wiadomości i umiejętności z zakresu podstaw matematyki.
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, wnioskowania.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań.
 • Kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji.

 

Metody pracy:

Uczenie czynnościowe, czyli poprzez działanie – dziecko uczy się  poprzez manipulację przedmiotami, doświadczanie, próby, popełnianie błędów, w czasie i przestrzeni.

Formy: grupowe, zespołowe, indywidualne

Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne:

 • narzędzia do kodowania offline:
  • mata do kodowania,
  • chusta animacyjna,
  • krążki,
  • kolorowe kubki,
  • kolorowe kartki,
  • klocki,
  • szarfy gimnastyczne,
 • narzędzia do kodowania online:
  • sprzęt komputerowy z dostępem do internetu,
  • tablica multimedialna,
  • platformy do kontaktu z rodzicami.

 

Przewidywane efekty programu:

Dzieci:

 1. Eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów,
 2. Chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych
 3. Bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii

Częstotliwość zajęć : 2 razy w miesiącu, w grudniu i w lutym – 1 raz w miesiącu

Harmonogram i tematy zajęć:

 • październik:
  • „Warzywne rytmy”
  • „Uciekające kolory jesieni” – kodowanie z chustą
 • listopad:
  • „Barwy narodowe- kodujemy z matą
  • „Narysuj co czujesz” – graficzne rozkodowywanie emocji
 • grudzień:
  • „Prezent od Mikołaja” – kodowanie z kubeczkami
 • styczeń:
  • „Zima” – śnieżynkowe kodowanie
  • „Stopa za stopą”- kodujemy labirynt
 • luty:
  • „Ułóż to co ja” – kodowanie z klockami
 • marzec:
  • „Krople deszczu” – kodujemy dźwięki
  • „Budzenie kolorów wiosny” – kodowanie z chustą
 • kwiecień:
  • „Kolorowa gimnastyka” – kodujemy z chustą animacyjną
  • „Drzewo” – kodujemy z tablicą multimedialną w programie Scratch / kodowanie z kubeczkami
 • maj:
  • „Majowa łąka” – kolorowanie wg kodu
  • „Kwiatki dla mamy” – kodujemy z tablicą multimedialną w programie Scratch/kodowanie z kubeczkami

Autorzy programu: Aleksandra Orlicka-Kowalczyk, Ewelina Stasiak, Agnieszka Woźniak, Agnieszka Jaworska, Agnieszka Szulc

Grupy realizujące:

 • Gr. III – Jeżyki
 • Gr. IV – Liski 
 • Gr. V – Sówki
 • Gr. VI – Biedronki