Zajęcia dodatkowe

1. Religia

Prowadzona w ramach podstawy programowej za zgodą rodziców zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zajęcia prowadzi katechetka pani Beata Cielecka.

Harmonogram:

We wtorki w godzinach:

 • I grupa   08:00 - 08:15
 • II grupa  10:00 - 10:15
 • III grupa  08:15 - 00:45
 • IV grupa  08:45 - 09:15
 • V grupa   09:15 - 09:45
 • VI grupa  09:45 - 10:00

W czwartki w godzinach:

 • I grupa  10:45 - 11:00
 • II grupa 10:30 - 10:45
 • III grupa 12:00 -12:30
 • IV grupa 11:45 - 12:15
 • V grupa  11:00 - 11:30
 • VI grupa 10:45 - 11:00

2. Zajęcia z języka angielskiego.

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 5 lat i 6 lat, odbywają się w poniedziałki, środy i czwartki.  Zajęcia prowadzi pani Aleksandra Orlicka - Kowalczyk. 

 • III grupa - poniedziałek 12:00 - 12:30; środa      12:00 - 12:30
 • IV grupa - poniedziałek 12:30 - 13:00; środa      12:30-13:00
 • V grupa  - poniedziałek 08:00 - 08:30, czwartek 08:00 - 08:30

3. Zajęcia specjalistyczne - terapia logopedyczna.

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z logopedą odbywają się w środy od godz. 08:30 do 13:30. Prowadzi je logopeda - Jolanta Idzikowska. Konsultacje dla rodziców odbywają się w pierwszą środę miesiąca w godzinach 08:00 - 08:30. Na zajęcia dzieci muszą przynosić ze sobą teczki wraz ze wszystkimi ćwczeniami.