Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej - dzieci 4,5 lat

Scenariusz zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej

 

PAŹDZIERNIK

Temat: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała i zapobieganie płaskostopiu.

 

Miejsce ćwiczeń: sala przedszkolna.

Wiek ćwiczących: 4, 5 lat.

Liczba uczestników: 25

Czas trwania: 30 minut.

Cele główne:

- Wzmacnianie mięśni grzbietu i klatki piersiowej.

- Wzmacnianie mięśni stóp.

Cele operacyjne:

Dziecko:

- wie, jak wygląda prawidłowa postawa ciała,

- rozwija koordynację wzrokowo – ruchową,

- dokładnie odtwarza ruchy pokazane przez nauczyciela,

- chętnie uczestniczy w zajęciach.

 

Metody: zabawowo - naśladowcza, zadaniowa.

Formy: zespołowa.

Przybory: obręcze.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

I Część wstępna

1.Czynności organizacyjno –porządkowe. Zbiórka w szeregu, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa.

2.Zabawa ożywiająca – „Berek Słupek”.

„Berek” goni, stara się kogoś złapać, żeby nie zostać złapanym można się „ochronić” przyjmując pozycje „na baczność”.

II Część główna

1. „Pływanie żabką”- leżenie przodem, nogi wyprostowane i złączone. Na sygnał dzieci unoszą ręce i głowę nad podłogę, wykonują rękoma ruchy jak przy pływaniu żabką: energicznie wyciągają ręce jak najdalej w przód, następnie przenoszą w bok i uginając ręce ściągają je w „skrzydełka”.

2. „Popatrz przez obręcz” – leżenie przodem z nogami wyprostowanymi i złączonymi, w dłoniach obręcze. Na hasło dzieci unoszą ręce z obręczą nad podłogę i patrzą przez nie na prowadzącego. Na hasło „odpocznij” dzieci kładą obręcze na podłodze.

3. „Kwiatek rośnie” – siad skrzyżny, tułów pochylony do przodu, dłonie na podłodze. Na hasło „kwiatek rośnie” dzieci powoli prostują tułów i wyciągają ręce w górę jak najwyżej. Na hasło „kwiatek więdnie” dzieci powoli wracają do pozycji wyjściowej.

4. „Zdmuchnij świeczkę” – siad skrzyżny z rękami ułożonymi w „skrzydełka”, dłonie zaciśnięte w pięści, a jeden palec wyprostowany i skierowany do góry jest „zapaloną świeczką”. Na sygnał dzieci obracają głowę w lewo i „zdmuchują” lewą „świeczkę”. następnie skręcają głowę w prawo i zdmuchują prawą „świeczkę”. Na hasło „zapal świeczkę” dzieci prostują po jednym palcu każdej dłoni.

5. „Bicie brawa stopami” – siad na podłodze, kolana skręcone na zewnątrz, podeszwy stóp skierowane jedna do drugiej. Na hasło dzieci unoszą stopy nad podłogę uderzają jedna o drugą. Na hasło „stopy odpoczywają” – dzieci wracają do pozycji wyjściowej.

6. „Baletnica” – dzieci siedzą na krzesełkach, czubki palców dotykają podłogi, pięty uniesione. Na sygnał dzieci przestawiają kolejno stopy do przodu, do tyłu i w bok – imitują kroki baletnicy chodzącej na palcach.

7. „Skarpetka” – dzieci na krzesełkach. Na sygnał każde dziecko za pomocą palców stopy przeciwnej stara się zdjąć skarpetkę z jednej nogi, a następnie z drugiej nogi.

 

III Część końcowa

1. „Pociąg” Dzieci stojące w rzędzie tworzą pociąg i maszerują po sali. Wykonują ruchy rąk (kręcące się koła, machanie przechodnim), ruchy głowy (oglądanie krajobrazów raz przez jedno okno, raz przez drugie).

2. „Masażyk”- wzajemne wykonanie masażu pleców w parach, do muzyki relaksacyjnej.

 

 

STYCZEŃ 2019r.

Temat: Ćwiczenia kształtujące wysklepienie stóp, wzmacnianie mięśni nóg i wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała.

 

Miejsce ćwiczeń: sala przedszkolna.

Wiek ćwiczących: 4, 5 lat.

Liczba uczestników: 25

Czas trwania: 30 minut.

Cele:

 • Wzmacnianie mięśni podeszwowych stóp.
 • Wzmacnianie mięśni brzucha.
 • Wyrabianie nawyku postawy prawidłowej.
 • Rozwijanie czucia globalnego mięśni stóp.
 • Zachęcanie do udziału w zajęciu.

 

Przybory: chusty, kocyki, magnetofon.

Metody: zabawowo – naśladowcza, zadaniowa, stacyjna

Formy: zespołowa.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

CZĘŚĆ WSTĘPNA

 • Zorganizowanie grupy.

Dzieci wchodzą na salę rzędem w rytm muzyki. Wkładają chusty z boku za gumką spodenek.

Zabawa ożywiająca –„ogonki”.

 Dzieci rozbiegają się po sali, poruszają się zależnie od tępa muzyki, na sygnał starają się zabrać sobie nawzajem założone z tyłu za spodenki chustki.

 

CZĘŚĆ GŁÓWNA

 • Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała.

Dzieci biegają pomiędzy rozłożonymi chustami, na sygnał. Przy określonym kolorze chusty przybierają odpowiednie pozycje skorygowaną.

 • Ćwiczenia głowy i szyi.

 Siad skrzyżny, dzieci naśladują ruchy głowy żółwia wydostającego się i wchodzącego do skorupy.

 • Ćwiczenia obręczy barkowej, ramion i klatki piersiowej.

 Na kocyku siad ugięty rozwarty, złączone stroną podeszwową trzymają chustę. Dzieci naśladują ruchy rąk atletów.

 • Ćwiczenia tułowia.

Siad klęczny, chustka na kolanach. „Wycieranie pleców ”

 • Ćwiczenia oddechowe.

 W staniu dzieci trzymają oburącz przed sobą chustę, dmuchają na nią tak, aby ułożyła się poziomo.

 • Ćwiczenia mięśni brzucha.

 Leżenie tyłem ramiona w bok, nogi ugięte w kolanach, stopy oparte na podłożu – próba uchwycenia palcami stóp leżącej na podłodze chusty, uniesienie w górę i opuszczenie jej na brzuch, wykonanie 2,3 oddechy przeponą, podanie chusty rękoma do stóp.

 • Ćwiczenia mięśni grzbietu.

Leżenie przodem, broda oparta na dłoniach, w dłoniach chusta. Niewielki wznos tułowia z powolnym prostowaniem ramion i wyciąganiem się w górę ( w rytm muzyki).

 

CZĘŚĆ KOŃCOWA

 • Ćwiczenia oddechowe.

 Na czworakach dzieci dmuchają na leżącą na podłodze chustkę.

 • Ćwiczenia uspokajające.

 „ Liście”- w pozycji stojącej dzieci chwytają stopą leżącą na podłodze chustkę, podrzucają ją do góry i obserwują jej ruch podczas opadania, po czym odtwarzają ten ruch własnym ciałem.

 • Ćwiczenia przeciw płaskostopiu.

Siad ugięty podparty, zwijanie chusty palcami stóp.

 • Ćwiczenia porządkowo- dyscyplinujące.

Marsz z korekcją postawy ciała.