Złote reguły harmonijnego rozwoju dziecka

ZŁOTE REGUŁY HARMONIJNEGO ROZWOJU MOWY DZIECKA

 

 1. Od urodzenia dziecka dbaj o jego harmonijny rozwój fizyczny, emocjonalny i psychiczny.
 2. Jeśli niepokoi Cię brak reakcji lub nieadekwatne reakcje dziecka na bodźce akustyczne, koniecznie skonsultuj się z lekarzem audiologiem.
 3. Zadbaj, by Twoje oczekiwania wobec dziecka były realistyczne.
 4. Zapewnij dziecku bogactwo różnorodnych doświadczeń: słuchowych, ruchowych, wzrokowych, dotykowych i smakowych.
 5. Każdego dnia przemycaj stymulujące ćwiczenia językowe. Dbaj o dobry klimat podczas tych zabaw. Spraw, by to był dla dziecka czas radosnej aktywności.
 6. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Opowiadaj mu, czyli opisuj to, co widzicie, co robicie. Choć dziecko nie jest jeszcze w stanie odpowiadać na pytania, zadawaj je i sam udzielaj na nie odpowiedzi.
 7. Wypowiedzi skierowane do dziecka niech będą bardzo staranne. Używaj nieco wolniejszego tempa mowy. Zadbaj o dobór prostego, zrozumiałego dla dziecka słownictwa. Stosuj krótkie zdania. Powtarzaj swoją wypowiedź.
 8. Zwracając się do dziecka, używaj bogatej mimiki i gestykulacji, utrzymuj kontakt wzrokowy. Dopytuj o wypowiedzi dziecka, powtarzając po nim jego nieporadne słowa w sposób poprawny – zachowuj się przy tym, jak echo.
 9. Bądź dobrym słuchaczem, tj. patrz na mówiące do Ciebie dziecko, nie przerywaj mu, dbaj o kolejność Waszych wypowiedzi.
 10. Pobudzaj rozwój słuchu mownego swojego dziecka. Bawcie się w słuchanie dźwięków z otoczenia, odgłosów zwierząt. Ucz dziecko koncentrowania się na nich.
 11. Dostarczaj dziecku wiele okazji do zabaw słowami naśladującymi dźwięki, np. odgłosy zwierząt, pojazdów czy urządzeń: hau-hau, ti-ti, bam.
 12. Codziennie czytaj swojemu dziecku. Moduluj głosem, by słuchało Cię z zainteresowaniem. Staraj się wodzić palcem po czytanym tekście. W ten sposób wprowadzasz łagodnie dziecko w świat pisma. Wskazuj przedmioty i osoby na ilustracjach. Dopytuj się: gdzie jest?, pokaż gdzie? Umożliwiasz w ten sposób dziecku aktywne uczestnictwo w czytaniu.
 13. Notuj codziennie osiągnięcia dziecka. Skupiaj się na tym, co już potrafi. Głośno chwal je za wysiłek, jak wkłada w realizację różnych zadań. Staraj się docenić pracę, jaką dziecko wkłada w wykonywanie różnych czynności. Doceniaj je – nie koncentruj się wyłącznie na efektach.
 14. Nigdy nie porównuj swojego dziecka do innych dzieci. Nie krytykuj go. Unikaj omawiania problemów dziecka w jego obecności.
 15. Jeśli odczuwasz jakikolwiek niepokój związany z rozwojem Twojego dziecka –  nie pozwól zbyć się radami innych, że z tego wyrośnie. Skorzystaj ze specjalistycznej konsultacji.

 

Bibliografia:

I. Michalak – Widera; K. Węsierska, Złote reguły harmonijnego rozwoju mowy dziecka - publikacja plakatowa podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej: Logopedia Śląska w teorii  i praktyce, Katowice, 22 maja 2009 r.